Zonneparkfonds gemeente Schagen van start

Vanaf woensdag 2 december kan iedere bewoner, instelling, vereniging, stichting en bedrijf in gemeente Schagen een aanvraag indienen bij het Zonneparkfonds gemeente Schagen om een duurzaam initiatief uit te voeren. Het Fonds Zonneparken gemeente Schagen wordt beheerd door de Schager Uitdaging en op dit moment zit 20.000,- euro in het Fonds. Projecten en initiatieven op het gebied van energiebesparing, duurzame energie, circulaire economie of vergroening van de leefomgeving komen in aanmerking voor een bijdrage uit het fonds.

Wethouder Duurzaamheid Hans Heddes: “Met dit fonds kunnen we mooie duurzame initiatieven ondersteunen. Hierin hebben wij de samenwerking gevonden met de Schager Uitdaging. Zij beoordelen de ideeën die binnenkomen op een groot aantal punten. Ik nodig iedereen dan ook graag uit om met initiatieven te komen!”

Via de website www.schageruitdaging.nl kan het aanvraagformulier gedownload worden. Per jaar komen er twee aanvraagrondes. De deadline voor deze eerste aanvraagperiode is 1 maart 2021.

Criteria en beoordeling
De initiatieven moeten aansluiten bij de doelstellingen van het fonds en voldoen aan de fondscriteria. Deze zijn opgesteld door de gemeente Schagen en te vinden op de website van de Schager Uitdaging. Zo moeten de aanvragen bijvoorbeeld een maatschappelijk doel in de omgeving van het zonnepark hebben en individuele belangen overstijgen. De aanvragen moeten daarnaast gerealiseerd worden op het grondgebied van de gemeente Schagen. Ook is het belangrijk dat er steun voor het project is onder de bewoners van het gebied waar het gerealiseerd wordt. De ingediende aanvragen worden beoordeeld door een selectiecommissie. Deze commissie wordt gevormd door het bestuur van de Schager Uitdaging, bestaande uit Henk van Zanten, Arno Mulder, Marjolein Deutekom en Bas Burlage.

Bijdrage Kolksluis Solar B.V. en gemeente Schagen
De eerste bijdrage is in september van dit jaar gedaan door Kolksluis Solar B.V. in ’t Zand. Kolksluis Solar B.V. vindt participatie belangrijk en heeft besloten een vrijwillige bijdrage ter waarde van
€ 10.000 in het ‘Fonds zonneparken Schagen’ te storten. De aanvraag van het betreffende zonnepark is gedaan voordat het beleid voor zonneparken was vastgesteld en het fonds was opgericht. Hierdoor was de bijdrage niet verplicht. Vanuit het duurzaamheidsprogramma heeft gemeente Schagen besloten de bijdrage van Kolksluis Solar B.V. in het ‘Fonds zonneparken Schagen’ te verdubbelen.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info