Moedige Moeders voor ouders en kind

Dorpsraad ’t Zand organiseert op dinsdag 17 september vanaf 19.30 uur een lezing in café De Jonge Prins. Op uitnodiging spreekt een ex-verslaafde en in een ander gedeelte van de zaal, 2 Preventie-Ouders van Moedige Moeders. De lezingen zijn voor zowel ouders als kind. In de zaal is een psychologe van Jellenek aanwezig om onder andere vragen te beantwoorden.

Het gezegde luidt: kleine kinderen kleine zorgen, grote kinderen grote zorgen. Opgroeien gaat met vallen en opstaan. Je kunt het zo gek niet bedenken of je kunt er tegenwoordig een opleiding of cursus voor volgen met als doel bij de opvoeding te helpen. Maar uiteindelijk moet je het allemaal in de praktijk van het gezin zelf leren. Je gaat dan af op je intuïtie, je ouder-instinct, eigen ervaringen, eigen omgeving, boeken of tijdschriften en soms professionele ondersteuning. Elke levensfase brengt nieuwe dingen. De fase van uitgaan en de grote wereld verkennen – waarin je kind nu terecht gaat komen -kenmerkt zich voor de ouders vooral door bezorgdheid, onzekerheid en angst om los te laten. Er liggen immers heel wat verleidingen en gevaren op de loer. Een goede voorlichting en het uitwisselen van ervaringen met andere ouders kan hierbij heel waardevol zijn.

Voorlichting
De Preventie-Ouders van Moedige Moeders geven aan ouders en kinderen voorlichting over de risico´s van het gebruik van alcohol, maar vooral van drugs. Ze bieden een platform voor ouders om zich een mening te vormen. Hoe ga je de discussie met je kind aan in deze fase van de opvoeding? Het onderwerp alcohol- en drugsgebruik is dan een belangrijk onderwerp en ook binnen ons dorp helaas actueel. De laatste jaren worden we steeds meer geconfronteerd met de nare gevolgen van middelen misbruik. Verslaving, schulden en ontwrichte gezinnen; het gebeurt allemaal. Maar het hoeft niet! En dat wil je als ouder je kind toch meegeven? Maar hoe doe je dat? Hou houd je feeling met de belevingswereld van je kind, die toch heel anders is als die van de ouders? En hoe maakt je afspraken die je kind begrijpt en ook wil nakomen?
Dus zet de datum van 17 september a.s. in uw agenda en kom naar deze bijeenkomst.

I.v.m. het verzorgen van koffie/thee willen we graag weten op hoeveel personen we kunnen rekenen. Aanmelden en info: anjavanwoesik@gmail.com – Tel. 06-11177028

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info