Projectplan Kerkgebouw

Projectplan voor ‘Onze Lieve Vrouw park’

De stichting Toekomst kerkgebouw ’t Zand heeft de afgelopen maanden hard gewerkt om te komen tot een projectplan voor behoud van ons kerkgebouw. Van de inrichting van het kerkgebouw tot de bijbehorende percelen. Uitgangspunt van het plan is het behouden van het kerkgebouw als beeldbepalend gemeenschapsgebouw. Aan de hand van alle ingebrachte en onderzochte ideeën zijn een aantal varianten voor de invulling van het gebouw en omliggende percelen gemaakt.

Invulling kerkgebouw en omliggende percelen
In de varianten is plek voor zowel betaalbare woningen voor starters en senioren, als een maatschappelijke functie passend in het dorp. Alle varianten hebben gemeen dat het kerkgebouw, de woningen, het hertenkamp en de begraafplaats in een parkachtig landschap komen te liggen met als bijpassende naam: ‘Onze Lieve Vrouw park’.

Principeverzoek indienen bij de gemeente
De eerstvolgende stap in het proces is om het projectplan als zogeheten ‘conceptaanvraag’ in te dienen bij de gemeente Schagen. Hierbij gaan zij beoordelen of zij willen meewerken aan een van de varianten en binnen welke voorwaarden.

Nieuwe bewonersbijeenkomst 2e kwartaal 2024
Het voornemen is om een bewonersbijeenkomst te organiseren als bekend is wat het besluit van de gemeente is. De stichting verwacht medio 2e kwartaal 2024 hier meer duidelijkheid over te hebben. Tot die tijd wordt verdergegaan met het uitwerken van het projectplan.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info