Informatie

Sportvereniging Geel-Zwart ’30

Geel-Zwart is in 1930 opgericht als Geel-Rood. Afgezien van de snelle kleur- en naamswijziging wil Geel-Zwart ’30 in alle opzichten een stabiele club zijn. De vereniging streeft er naar op een voor een dorp hoogst haalbare niveau te spelen. Zowel in de senioren als in de jeugd. Voor Geel-Zwart ’30 1, Geel-Zwart ’30 2 en de hoogste jeugdelftallen probeert de club een gediplomeerde trainer voor de groep te hebben.

In alle leeftijdsgroepen heeft Geel-Zwart ’30 minimaal een team in competitie. Jeugd van clubsuit omliggende dorpen kunnen hierdoor altijd, eventueel tijdelijk (het eerste jaar tegen gereduceerd tarief) bij Geel-Zwart ’30 komen spelen, wanneer die club er zelf niet in slaagt een elftal binnen een leeftijdsgroep op de been te hebben. Uiteraard gebeurt dit in goed overleg met de betrokken vereniging.Geel-Zwart ’30 wil hiermee graageen leidende rol als voetbalvereniging in de Zijpe bekleden. ’t Zand is aangewezen als groeikern in de Zijpe en als zodanig wil Geel-Zwart ’30 zich ook profileren.

In de jeugd wordt er getraind en begeleid volgens de uitgangspunten van een jeugdbeleidsplan. Bij ieder elftal staan twee begeleiders ingedeeld. Om de stabiliteit te garanderen zoekt Geel-Zwart ’30 naar een brede groep vrijwilligers, onder het motto: iedereen doet wat. Naar keuze wordt er dus een paar keer per jaar een wedstrijd gefloten of een kantine- of bestuursdienst gedraaid door de leden.

Geel-Zwart ’30 heeft vier seniorenteams, waarvan het derde en vierde creatief, en een dameselftal. Op woensdagavond is er training voor de lagere elftallen en de dames. Vrijblijvend een keer of een tijdje meedoen is mogelijk.

Dit geldt ook voor de jeugdtraining. Bij voldoende belangstelling wordt er ook weer een meisjeselftal opgericht. Meisjes vanaf zestien jaar kunnen met dispensatie meespelen met de dames senioren.

Op Hemelvaartsdag vindt er al vanaf 1984 het Minivoetbal-toernooi plaats, waarop je met minimaal zeven vrienden deel kunt nemen op kleine veldjes. Met ruim zeventig deelnemende teams en muziek na afloop een hoogtepunt in een Geel-Zwart ’30 jaar. Het toernooi is voor jong en oud, en voor jongens en meiden. Voor velen de eerste kennismaking met de voetbalsport.

Interesse om te komen voetballen bij Geel-Zwart ’30? Over de senioren kun je informatie inwinnen bij Ton Smakman (0224-298393). Over de jeugd bij Wim Ruijgrok (0224-593085).

Ook op de website www.geelzwart.nl is veel informatie over Geel-Zwart terug te vinden