Tips en trucks inkomstenbelasting 2013 en schenking- en erfbelasting

In het kader van het maatschappelijk ondernemen organiseert Wonen Plus Welzijn in samenwerking met ZuurbierVoulon Accountants een presentatie over de diverse fiscale (on)mogelijkheden op het gebied van de aangifte inkomstenbelasting 2013 en de schenk- en erfbelasting.

De middag wordt gehouden op 17 februari, locatie de Blokhut, Loet 10 te Schagen, aanvang 14.00 uur. Entree € 3,00 incl. koffie/thee. Sprekers zijn Bastiaan Dorschman FB en Sandra Plukker CB beiden zijn als belastingadviseurs werkzaam bij ZuurbierVoulon Accountants.

Tijdens de presentatie worden er ‘tips en trucs’ besproken die voor u belangrijk kunnen zijn bij het opstellen van de aangifte inkomstenbelasting 2013. Onderwerpen die voorbij komen zijn onder anderen: een nieuwe regeling voor aftrek eigenwoningrente, dubbele woonlasten, ook in 2014 dubbele renteaftrek, fiscaal vriendelijke rente tussen ouders – kind, en de nog in aftrek, toegestane specifieke zorgkosten.

Schenken is voordeliger dan nalaten
Ten aanzien van de schenk- en erfbelasting zullen er diverse  erf- en schenkingsvrijstellingen de revue passeren, waaruit blijkt dat schenken voordeliger is dan nalaten. Mogelijkheden hierbij zijn vrijstellingen bij schenkingen aan kinderen en kleinkind, het opnemen van een legaat in het testament voor het kleinkind, papieren schenking en andere actuele zaken.
Naast alle informatie is er tevens de gelegenheid om vragen te stellen.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info