Informatie

Rode Kruis afdeling Schagen.

Het Rode Kruis helpt mensen in nood. Wereldwijd en om de hoek en volgens de 7 grondbeginselen:
Menslievendheid, Onpartijdigheid, Neutraliteit, Onafhankelijkheid, Vrijwilligheid, Eenheid en Algemeenheid.
De afdeling Schagen zet zich in voor sociale hulpverlening aan gehandicapten, langdurig zieken, ouderen en personen die in een sociaal isolement verkeren. Leeftijd van de hulpvrager speelt geen rol.
De activiteiten die georganiseerd worden zijn: recreatieve bijeenkomsten, sociaal huisbezoek, contactbijeenkomsten en vakantiemidweek voor personen van 65 jaar en ouder zonder hulpvraag.
Ook voor inlichtingen over een aangepaste vakantie op de Rode Kruis boot J. Henry Dunant of in één van de vakantiehotels van het Rode Kruis kunt u bij de afdeling Schagen terecht.

Voor de inwoners van ’t Zand is er elke woensdagmorgen een handwerkmorgen in zorgcentrum “De Zandstee”, Wilhelminastraat 1. Van 9.30u-11.30u.
In de landelijke collecteweek wordt er huis-aan-huis gecollecteerd.

In het najaar wordt een Fancy Fair georganiseerd in samenwerking met “De Zandstee”.

Rode Kruis Schagen