Woningbouw

In ’t Zand wordt momenteel gebouwd aan het plan ’t Zand-Oost. Naast dit omvangrijke bouwproject, staan er nog twee woningbouwprojecten in de steigers: ’t Zand-Noord en Willem ’t Hartplein.

Willem ’t Hartplein

Op de locaties waar de beide basisscholen stonden, Zandhope en de Sint Jozef, verrijzen in de toekomst woningen. In het midden is – bij sporthal De Multitreffer – een gezellig plein geprojecteerd. De nieuwe woningen worden omringd met groen en er is ruimte gereserveerd voor twee speelplekken. Volgens de huidige planning worden hier maximaal 73 woningen gebouwd. Daarbij gaat het om 35 appartementen, waarvan 24 huur- en elf koopappartementen. Volgens het bestemmingsplan wordt er in maximaal vier bouwlagen gebouwd. Verder komen er 38 rijwoningen, waarvan achttien koopwoningen en twintig huurwoningen. Alle koopwoningen vallen in de lage prijscategorie.

Ontwerp woningen

Een deel van de woningen die worden gebouwd aan het Willem ’t Harplein is huurwoningen, die naar alle waarschijnlijkheid WoonCompagnie gaat aanbieden, en een deel is koop in een prijsklasse vanaf circa 160.000 euro. Deze woningen zijn zeer geschikt voor starters, mensen die net gaan samenwonen en voor jonge mensen die net het huis uitgaan. Verder zijn er appartementen ingepland die met name voor senioren interessant zijn. Twee architecten werken aan het ontwerp van de woningen. In overleg zoeken zij naar samenhang in ontwerp en materiaal zodat uiteindelijk een mooi geheel ontstaat. De bomen aan het Willem ’t Hartplein blijven gehandhaafd, waardoor het huidige groene karakter blijft bestaan.
Planning
Volgens planning lopen de voorbereidingen door tot medio 2010. Eind 2010 zou de bouwvergunning moeten worden afgegeven, waarna in 2010 de bouw van start kan gaan.

’t Zand-Noord

Hoewel het nog een tijdje duurt voordat de eerste paal in ’t Zand-Noord de grond in gaat, zijn de voorbereidingen al getroffen. In totaal worden in ’t Zand-Noord zo’n 278 woningen gebouwd. Daarbij gaat het om sociale huur- en koopwoningen, appartementen, eengezinswoningen, (geschakelde) twee-onder-één-kapwoningen, vrijstaande woningen en vrije kavels. De exacte invulling moet nog duidelijk worden. Wat wel duidelijk is, is dat de wijk qua sfeer en uitstraling moet aansluiten op de landelijke omgeving. Water en groen zijn belangrijke elementen in de structuur. De hoofdentree van de wijk komt aan de Korte Bosweg, waarlangs lintbebouwing is voorzien. Hierachter liggen de woningen van ’t Zand Noord in herkenbare buurtjes. De wijk is open met veel doorzichtlijnen en er is ruimte om te spelen en elkaar te ontmoeten.
Het ziet er naar uit dat in deze wijk een kinderdagverblijf wordt gevestigd; de desbetreffende partij doet onderzoek naar de mogelijkheden en kosten.Sfeerimpressie 't Zand-Noord woningtypes