Ondertekening maaicontract

Op 27 juni stapte wethouder Hans Heddes in Schagen op de maaimachine van Stoop Waarland. Met deze handeling ondertekende hij figuurlijk het contract voor het maaien van de openbare leefomgeving van gemeente Schagen. “Door dit contract wordt de gemeente voor de aankomende jaren door Stoop Waarland voor een groot deel ontzorgd in het onderhoud van onze openbare ruimte. Naast dat zij een lokale partij zijn, zijn zij ook zeer gericht op duurzaamheid. En dat vind ik heel belangrijk,” licht wethouder Hans Heddes toe.

Duurzaamheid
Zorg voor het milieu en een duurzame leef- en werkomgeving zijn voor gemeente Schagen belangrijk. Daarom wil de gemeente zo duurzaam mogelijk met energie omgaan. Dat geldt ook voor de bedrijven die zij werkzaamheden laten verrichten. Stoop Waarland is een bedrijf die gebruikt maakt van groenrecycling, zonne- en windenergie. Daarnaast is zij ook gericht op sociale verbeteringen.

Ontzorging
Ook neemt Stoop Waarland bepaalde taken uit handen van de gemeente. Zo nemen zij bijvoorbeeld administratieve en communicatieve werkzaamheden over. Binnen het onderhoudsconcept van maaien en schouwen kan men bij communicatieve werkzaamheden denken aan het actief communiceren met betrokkenen, zoals landeigenaren en bewoners, maar bijvoorbeeld ook het constateren van overhangende takken en de eigenaar daarop aanspreken.

De uitvoerder van Stoop besteed 95% van zijn tijd op de werken, in plaats van achter de computer. Hij rijdt rond en constateert aandachtspunten die vervolgens opgelost worden zonder dat de tussenkomst van de opdrachtgever hierbij nodig is. Dit betekent overigens niet dat de gemeente niet geïnformeerd wordt. In tegendeel. Stoop houdt de gemeente regelmatig op de hoogte tijdens bouwvergaderingen.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info