Actie Kerkbalans

Beste dorpsgenoten uit ’t Zand en omgeving

Amsterdammers hebben hun Westertoren.
Zandtemers hebben hun katholieke kerk met de toren die als een baken uit de verte al is te zien.

Onze actie kerkbalans duurt nog t/m 31 maart as. Mocht u dus nog een enveloppe klaar hebben staan, doe die dan aub in de brievenbus van de parochiezaal. En als u geen enveloppe meer heeft, kunt u uw bijdrage ook rechtstreeks overmaken naar de stichting SOOK.

In de afgelopen maand heeft onze kerkklok op meerdere, helaas bij droevige momenten, haar geluid nadrukkelijk laten horen. Op 25 februari werd oud Zandtemer dhr. Willem Doedens op ons kerkhof begraven. Vanuit Alkmaar werd hij naar ’t Zand gebracht en onze klok heette hem welkom bij zijn aankomst/terugkeer in ’t Zand.
Later die dag maakte Fiep Kleine onder klokkengeluid haar laatste rit door ons dorp. Hoewel een zeer droevig moment, kreeg het kerkbestuur van meerdere mensen terug dat dit zeer op prijs werd gesteld.
En ook zaterdag 5 maart klonken de klokken om dhr Piet Spil vanaf zijn laatste woonadres te begeleiden naar onze kerk.
Binnenkort kunnen onze klokken echter ook weer eens luiden voor een vrolijk moment. Op zondag 3 april hebben we namelijk, na 2 jaar corona, weer een uitvoering van Passion in de Polder en de klokken heten u dan van harte welkom in onze kerk.

Wij hopen dat u ons ook tijdens deze Actie Kerkbijdrage wilt helpen, zodat u bij lief en leed de kerkklokken kunt blijven horen.
Als u ons kerkgebouw een warm hart toedraagt kunt u een bijdrage storten op rekening.
NL22 RABO 0344 958 140
tnv Stichting Orgel en Onderhoud Kerkgebouw

SOOK voldoet aan de ANBI normen van de belastingdienst. Dit betekent dat giften aan SOOK aftrekbaar zijn voor de belastingen. U moet dan wel het RSIN nummer 820587734 op uw aangifte vermelden.
Bij voorbaat dank voor uw bijdrage. Wilt uw reageren ? olv.visitatie@kerktzand.nl

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info