Barkeeper of Sherlock

Ben je onder de 18 jaar en wil je alcohol drinken, dan zou je dat onmogelijk gemaakt moeten worden. Alcoholverstrekkers moeten dan ook als een detective opletten dat ze niet aan jongeren verkopen. Vaak gaat dat goed, soms niet. Tijdens een bijeenkomst in het gemeentehuis bleek dat sommige jongeren een vals identiteitsbewijs tonen. Wat de jongeren niet beseffen, is dat zij daarmee een strafbaar feit plegen.

Donderdag 19 november organiseerde de gemeente op initiatief van de burgemeester een bijeenkomst voor alcoholverstrekkers die, zo bleek uit het jaarlijkse mystery guest onderzoek van STAP, niet correct de leeftijdsgrens van 18 jaar voor alcohol naleven. Er wordt al veel gedaan door de verenigingen, horeca en supermarkten, desondanks scoorden toch enkele niet goed bij het Stap onderzoek. De bijeenkomst was niet bedoeld om een belerende vinger op te steken naar de alcoholverstrekkers, maar om het gesprek aan te gaan en juist van elkaar te leren. Vertegenwoordigers van de horeca, verenigingen, een supermarkt en een slijter en van de horecabeveiliging spraken met de gemeente en met elkaar.

Valse identiteit
In het constructieve gesprek werd onder meer de ervaring besproken die ondernemers/verenigingen hebben met het mystery guest onderzoek. Dit wordt meegegeven aan STAP. Daarnaast zijn knelpunten voor de controle op de leeftijdsgrens van 18 jaar besproken. Een opvallend punt betrof het gebruik van valse identiteitsbewijzen. Voornamelijk de horeca merkt dat jongeren die nog geen 18 jaar zijn, gebruikmaken van valse identiteitsbewijzen of een identiteitsbewijs van een ander. Wat jongeren zich mogelijk niet beseffen, is dat dit een strafbaar feit is. De beveiliging van de horeca houdt hier, in samenwerking met de politie, dan ook streng toezicht op.

Ouders spelen rol
Ook kwam naar voren dat ondernemers en verenigingen toch vaak merken dat ouders het goedkeuren dat hun kind onder 18 jaar alcohol drinkt. Dit is bij de gemeente ook bekend. Vanuit de gemeente loopt er inmiddels een project om ouders meer bewust te maken van het gebruik van alcohol (en drugs) door hun kind en ze daarover ook het gesprek aan te laten gaan met hun kind.

De gemeentelijke toezichthouders gaan door met het uitvoeren van controles, ook bij sportverenigingen. Omdat uit het onderzoek van STAP blijkt dat sportverenigingen slechter scoren dan voorgaande jaren. De controles richten zich vooral op het verstrekken van alcohol onder 18 jaar. Daarbij worden ook jongeren beboet die nog geen 18 jaar zijn, maar wel alcohol bij zich hebben.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info