Blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen. Hoe ga je daarmee om?

De gemeenteraad van Schagen wil inzicht krijgen in de blootstelling van bollenkwekers en omwonenden aan gewasbeschermingsmiddelen. Hoe gaat de sector hier mee om? Op maandagavond 9 december praat de raad daarover bij Bolle Noord, Groteweg 9 in ’t Zand. Inloop vanaf 19.00 uur, om 19.30 uur begint de beeldvormende vergadering. Belangstellenden zijn van harte welkom.

 

Vera van Vuuren is de voorzitter van deze avond. Dr. Ing. Jan Duyzer van TNO geeft toelichting op het ‘Blootstellingsonderzoek Gewasbeschermingsmiddelen’. Ook Martijn van den Berg, voorzitter LTO-afdeling HLS geeft toelichting vanuit de bloembollensector. Vooral over welke maatregelen zij zelf al nemen via het programma van de KAVB Vitale Teelt om de teelt te verduurzamen. Ook de Duurzame teelt van Bloembollen, door een groep telers verenigd in Natural Living & Growth (NLG Holland), komt aan bod. Belangstellenden en betrokken partijen kunnen vanuit de zaal reageren. Zo zal de forumdiscussie gevoed worden met inbreng door het Hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier vanwege hun zorg voor de waterkwaliteit, vereniging Het Zijper Landschap en stichting Agrifacts. Wethouder Hans Heddes van milieuzaken zal uiteindelijk een reactie geven. Daarna is gelegenheid tot napraten, met hapje en drankje. Rond 22.00 uur is de vergadering afgelopen.

De bijeenkomst is beeldvormend, dus er worden geen besluiten genomen. Het gaat om het krijgen van informatie en leren van elkaar. Alle belangstellenden zijn bij deze van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor wel even aanmelden bij griffie@schagen.nl

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info