Onderwijsinspectie: A-status voor gemeente Schagen

De inspectie van het Onderwijs heeft in een brief gemeld dat de A-status is toegekend aan gemeente Schagen. Uit het gemeentelijk jaarverslag kinderopvang blijkt dat op vrijwel alle items de gemeente voor 100% heeft voldaan aan haar plichten.

In 2014 is de gemeente Schagen door de Inspectie van het Onderwijs onderzocht. Het oordeel van de Inspectie was dat de gemeente het toezicht en de handhaving op orde had en de Inspectie kende Schagen een A-status toe. De classificatie omvat A, B en C statussen, waarbij C-status wil zeggen dat de gemeente de plicht niet op orde heeft en verbetering weigert.

Landelijk rapport
Elke gemeente heeft de wettelijke plicht jaarlijks verslag uit te brengen aan de gemeenteraad en het ministerie van OCW over de uitvoering van taken ten aanzien van de kinderopvang. De eerste taak is de plicht om het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen bij te houden. De tweede taak is toezicht te houden op de kwaliteit van de kinderopvang en indien nodig handhavend op te treden. Het doel is dat de kinderopvang in onze gemeente voldoende kwaliteit heeft en veilig is, zodat de ouders hun kinderen daaraan kunnen toevertrouwen. Het toezicht en de handhaving zijn in orde, zo blijkt uit het feit dat de A-status is toegekend.

Het ministerie maakt jaarlijks van alle gemeentelijk jaarverslagen een landelijk rapport.
Het gemeentebestuur heeft het jaarverslag kwaliteit kinderopvang toezicht en handhaving 2014 Schagen vastgesteld. En kennis genomen van het landelijk rapport Kwaliteit Kinderopvang 2013 plus de brief van Inspectie van het Onderwijs met toekenning A-status. Wethouder Ben Blonk: “Ik ben trots op de inzet en kwaliteit van de medewerkers en dat zijn niet alleen onze eigen ambtenaren maar ook het personeel van de kinderopvang.”
Het gemeentelijk jaarverslag wordt aan zowel de Inspectie van het onderwijs van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen(OCW)als aan de gemeenteraad gezonden. Het verslag plaatst het ministerie op de website waarstaatjegemeente.nl.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info