Duurzaamheidslening Schagen gaat weer van start

Zowel woningeigenaren als huurders kunnen vanaf begin maart 2020 weer gebruik maken van de Duurzaamheidslening Schagen. De lening is ook geschikt voor inwoners die willen investeringen in zonnepanelen op hun dak of het dak van anderen. De lening bedraagt minimaal € 2.500,- en maximaal € 25.000,- tegen een aantrekkelijke rente voor 10 jaar en 15 jaar. Wethouder Hans Heddes: “De Duurzaamheidslening geeft inwoners een mooie kans om te investeren in hun woning, verduurzaming en onze toekomst. Met deze lening dragen we allemaal een steentje bij aan het verkleinen van de gevolgen van klimaatverandering.”

 

Duurzaamheidslening

De Duurzaamheidslening is bedoeld om woningeigenaren te helpen die onvoldoende budget hebben voor de flinke investeringen die nodig zijn om de woning klaar te maken voor de toekomst. Een financieel steuntje in de rug kan hen over de streep trekken. Naast woningeigenaren zijn ook huurders bereid om te investeren in de verduurzaming en het energiezuinig maken van hun huurwoning. Ook de huurder profiteert immers direct van de effecten. Tot slot kan de regeling worden gebruikt voor investeringen in zonnepanelen op het dak van derden of op maatschappelijk vastgoed, zoals buurthuizen, schoolgebouwen of sporthallen. Te denken valt aan inwoners die willen investeren in een dergelijke coöperatie of een ander gezamenlijk initiatief om gezamenlijk energie op te wekken.

 

Aanvraag lening

Voor informatie over het aanvragen van een lening kan men contact opnemen met Omgevingsdienst Noord-Holland Noord die de lening voor de gemeente uitvoert, via de website www.odnhn.nl of telefoon (088) 10 21 786. De lening wordt afgesloten bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn). Zij nemen de beslissing of de lening wordt toegekend. Voor gedetailleerde informatie over de Duurzaamheidslening wordt verwezen naar de website van SVn, www.svn.nl of telefoon (088) 25 39 400.

 

Energiebesparende maatregelen

Gemeente Schagen stimuleert energiebesparing in de bestaande woningvoorraad en zet in op een versnelling in de energieneutrale en aardgasloze gebouwde omgeving. In de bestaande woningvoorraad valt op dat vlak nog veel te winnen. Dit geldt voor het corporatiebezit, de voorraad koopwoningen van individuele particulieren en verenigingen van eigenaren. Energiebesparende maatregelen in en aan bestaande woningen dragen niet alleen bij aan de beoogde duurzame, energieneutrale gemeente. De effecten ervan zijn ook in directe zin aantrekkelijk voor de bewoners zelf. Denk aan een aanzienlijk lagere energierekening, meer wooncomfort en vaak een beter binnenklimaat.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info