Gemeente Schagen houdt controle op huisvesting

De gemeente Schagen heeft op donderdagavond 8 februari in ’t Zand een controle uitgevoerd. De controle was gericht op de huisvesting en hiermee het gebruik van het pand. Bij de gemeente waren er namelijk meerdere signalen binnengekomen dat er personen in het pand gehuisvest zouden worden in strijd met de regels.

Uit de controle is gebleken dat een aanzienlijk aantal bewoners (niet van Nederlandse nationaliteit) in het pand verbleven. Tijdens de inspectie waren enkele bewoners aanwezig, terwijl anderen naar verluidt aan het werk zouden zijn in de regio.

Opmerkelijk was dat op het desbetreffende adres niemand ingeschreven stond in de Basisregistratie Personen (BRP) en dat zij zelfs op geen enkel adres in Nederland geregistreerd stonden. Uit gesprekken met de aanwezige bewoners bleek dat zij al enkele maanden in Nederland verbleven en werkten. Een uitzendbureau, dat regionaal actief is, zorgt in hun geval voor het werk en de huisvesting.

Burgemeester Marjan van Kampen-Nouwen benadrukt het belang van correcte huisvestingregistratie en het naleven van de geldende wet- en regelgeving omtrent (woon)bestemmingen: “Dergelijke controles zijn cruciaal om de veiligheid, leefbaarheid en juridische integriteit te waarborgen. De omstandigheden waaronder zij wonen en werken zijn vooral voor de bewoners van groot belang. Wanneer zij zich niet aan de regels houden, zijn zij erg kwetsbaar voor bijvoorbeeld vormen van uitbuiting. Dit willen wij te allen tijde zien te voorkomen”.

De eigenaar van het pand is tijdens de controle in kennis gesteld en medegedeeld dat hij op de hoogte wordt gehouden van de bestuurlijke afhandeling. De zaak wordt verder in onderzoek genomen.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info