Gemeente Schagen organiseert op dinsdag 6 mei een Thema-avond Verkeer

Momenteel spelen er veel zaken die betrekking hebben op het verkeer. Al deze zaken zijn van belang voor de inwoners van onze gemeente. Daarom organiseert de gemeente Schagen een thema-avond op 6 mei om 19.30 uur in onze locatie aan de Oostwal 2 in Tuitjenhorn. U kunt vrij inlopen vanaf 19.15 uur.

Tijdens deze avond zijn er diverse presentaties. Zo presenteert Provincie Noord-Holland de voortgang van de N241 en N248. Voor beide wegen is een reconstructieplan gemaakt. Bij de N248 zijn de werkzaamheden reeds gestart en bij de N241 beginnen de werkzaamheden binnenkort.

De gemeente start dit jaar met het opstellen van een Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) voor de gemeente Schagen. Het GVVP is belangrijk voor iedereen in gemeente Schagen. U wilt uw woning, werkplek, relaties en voorzieningen zoals winkels goed kunnen bereiken. Met het GVVP wil de gemeente het verkeer en vervoer zo regelen dat u dat ook kan.

Ook geeft de gemeente een presentatie over het Local Traffic Control systeem(LTC). Dit is een internetapplicatie die landelijk wordt gebruikt door wegbeheerders om wegwerkzaamheden aan te geven. De gemeente Schagen zet ook haar evenementen in dit systeem. Via de website en de app van de gemeente is deze informatie voor iedereen in te zien.

Binnen deze gemeente is een woud van verkeersborden ontstaan. Deze borden zijn in het verleden door verschillende organisaties in overleg geplaatst. De wens van de gemeente Schagen is om alle overbodige borden weg te halen. Adviesbureau Ronnico presenteert deze avond de opzet van het saneringsplan van de verkeersborden.

Kortom een veelzijdige thema-avond:

19.15 – 19.30 uur Inloop
19.30 – 20.10 uur presentatie door de Provincie Noord-Holland over de
voorgang van de N241 en N248
20.10 – 20.30 uur presentatie door de gemeente Schagen over het
gemeentelijk verkeer- en Vervoersplan
20.30 – 20.45 uur koffiepauze
20.45 – 21.00 uur presentatie LTC door de gemeente Schagen
21.00 – 21.30 uur presentatie door het adviesbureau Ronnico over
de opzet van het saneringsplan verkeersborden
Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info