Hond aanlijnen verplicht

Beste dorpsbewoners,

Bij deze brengen wij dit weer eens onder de aandacht, ook omdat dit via de Gemeente wordt doorgespeeld.

Wij hebben vele hondenbezitters in ons dorp, echter lopen deze niet allemaal aangelijnd. De overheid stelt echter:

1.  Binnen de bebouwde kom moeten honden altijd aan de lijn, tenzij het een hulphond betreft.

2. Buiten de bebouwde kom is aanlijnen niet verplicht, tenzij het een verharde weg of een openbare plaats (zoals bv. een sportpark, recreatieterrein e.d. in gemeentelijk beheer) betreft.

3. Zowel binnen als buiten de bebouwde kom kan het college gebieden aanwijzen waar de aanlijnplicht niet c.q. wel geldt.

Wat is de boete voor loslopende hond?
Vooral voor de natuur, andere bezoekers én voor je eigen portemonnee. Het kost je 100 euro voor een loslopende hond waar dat niet mag en 500 euro als gezien wordt dat de hond een dier opjaagt
Verbodsgebied: Alle kinderspeelplaatsen, schoolpleinen, zandbakken of speelweides en door het college als zodanig aangewezen gebieden, zijn verboden voor honden, met uitzondering van hulphonden.

Daarnaast heeft u als baasje een opruimplicht:

1. De opruimplicht houdt in, dat de eigenaar of houder van de hond verplicht is de uitwerpselen van de hond direct op te ruimen.

2. Binnen de bebouwde kom geldt deze regel altijd, met uitzondering van een hulphond.

3. Buiten de bebouwde kom geldt deze regel niet, tenzij het een verharde weg of een openbaar plaats (zoals bv. een sportpark, recreatieterrein e.d. in gemeentelijk) betreft.

Laten we met elkaar zorgen voor een schoon en veilige woonomgeving!

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info