Informatiebijeenkomst dementiebeleid Schagen

Heeft u in uw naaste omgeving met dementie te maken? Of heeft u zelf ervaring met deze ziekte? Dan bent u maandag 17 maart van 19.40 tot 21.30 uur van harte welkom op de informatiebijeenkomst in de raadszaal van het gemeentehuis aan Laan 19 in Schagen. Deze bijeenkomst gaat over de ondersteuning die de gemeente kan bieden aan mensen met dementie en hun naasten. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de Wmo Adviesraad Schagen. De inloop is vanaf 19.30 uur.

De gemeente hecht grote waarde aan uw inbreng op het terrein van dementie. Het aantal Schagenaars met dementie stijgt naar verwachting enorm in de komende jaren. De gemeente wil deze groep gepaste hulp bieden, zodat zij zo lang mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. Om deze toenemende groep goed te kunnen (blijven) ondersteunen, moet de gemeente de juiste maatregelen treffen. De Wmo Adviesraad Schagen adviseert de gemeente hierbij. Om de gemeente hierover zo goed mogelijk te kunnen adviseren, heeft de Wmo Adviesraad Schagen inbreng nodig van de mensen om wie het gaat. De Adviesraad hoort dan ook graag uw wensen en behoeften als het gaat om gemeentelijke ondersteuning. Op deze manier kunt u dus zelf invloed uitoefenen op het gemeentelijk beleid.

Resultaten
Er is onderzoek gedaan naar de beleidsontwikkeling en -ondersteuning rond de zorg voor mensen met dementie en hun naasten. De uitkomsten hiervan zijn opgenomen in de rapportage ‘Resultaten Dementie Monitor’. Tijdens de informatieavond worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd. Na de presentatie volgt er een discussie waaraan u zelf kunt deelnemen. U krijgt dan de gelegenheid om vragen te stellen en uw visie te geven; wat zijn uw prioriteiten en suggesties? De Wmo Adviesraad Schagen hoort deze graag.

Meer informatie
Voor meer informatie, eventueel vervoer en het opvragen van het rapport ‘Resultaten Dementie Monitor’ kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Wmo Adviesraad Schagen, tel. 0224-210590 of wmoadviesraad@schagen.nl.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info