Inwoners gevraagd naar mening afvalscheiden

De gemeente Schagen wil graag weten hoe inwoners denken over het scheiden van afval en over hoe zij dit zo goed mogelijk kunnen doen. De reden hiervoor is dat op het gebied van afvalscheiding het een en ander gaat veranderen. De vragen worden gesteld aan het online inwonerspanel. Ook inwoners die geen lid zijn van dit panel kunnen meedoen aan het onderzoek via www.startvragenlijst.nl/schagen. Inwoners kunnen tot en met 17 mei de vragenlijst invullen.

De veranderingen waarmee gemeenten te maken krijgen, komen voort uit het beleid van de regering. Zo moeten gemeenten sinds 1 januari 2015 belasting betalen over restafval (afval uit de grijze rolcontainer). Hoe meer restafval, hoe meer belasting gemeenten moeten betalen. Voor de gemeente Schagen komt dit jaarlijks neer op € 144.000,- als we afval blijven scheiden zoals we nu doen. Dat dit gevolgen zal hebben voor de hoogte van de afvalstoffenheffing, mag duidelijk zijn.

Daarnaast wil de regering dat dit jaar 65% van ons huishoudelijk afval gescheiden ingezameld wordt. In 2014 was dat voor de gemeente Schagen 57%. Om deze milieudoelstelling te halen, moet afval dus nog beter gescheiden worden. In 2020 is het streven om maar liefst 75% van het afval gescheiden aan te bieden.

Ook niet onbelangrijk is dat vanaf 1 juni drankenkartons van bijvoorbeeld melk en sinaasappelsap bij het plastic afval mogen. Daarbij komt dat in de nabije toekomst waarschijnlijk het statiegeld op PET-flessen vervalt. Deze flessen mogen dan ook bij het plastic afval. Dat betekent voor inwoners meer volle zakken plastic afval.

Verschillende mogelijkheden afvalinzameling

Alle veranderingen bij elkaar is voor de gemeente Schagen reden om inwoners te vragen hoe zij over afvalscheiding denken, maar vooral ook om te vragen hoe zij dat zo goed mogelijk kunnen doen. Het college heeft met de HVC verschillende mogelijkheden besproken. Zo zouden inwoners een extra rolcontainer voor het plastic en papier kunnen krijgen, of blijft het oud papier juist ingezameld zoals nu het geval is. Ook zou de grijze rolcontainer minder vaak geleegd kunnen worden of zouden inwoners in bepaalde delen van de gemeente juist gebruik kunnen gaan maken van gezamenlijke ondergrondse afvalcontainers voor hun grijze afval. Vóór de zomer van 2015 bespreekt de gemeenteraad op welke manier het afval in de gemeente Schagen zo goed mogelijk ingezameld kan worden, waarbij er zo goed mogelijk gescheiden wordt en de kosten zo laag mogelijk blijven. Veranderingen in de manier van afval inzamelen gaan vervolgens in op 1 januari 2016.

 

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info