Inwoners waarderen dienstverlening gemeente Schagen als goed

Inwoners waarderen de dienstverlening door de gemeente Schagen met ‘goed’. Ook is de dienstverlening op bijna alle fronten verbeterd ten opzichte van eerdere metingen in 2016. Dit blijkt uit onderzoek, dat de gemeente eind 2018 onder inwoners heeft laten uitvoeren. Zo geven bezoekers aan het gemeentehuis hun bezoek gemiddeld het cijfer 8,2 (in 2016 was dat 7,9). Ook op de thema’s ‘Woon- en leefklimaat’, ‘Relatie inwoner – gemeente’ en ‘Zorg en welzijn’ scoort de gemeente beter dan in 2016 én beter dan gemeenten van vergelijkbare grootte.

 

Onderdeel van het onderzoek was een vervolg op ‘De staat van Schagen, Geluk in gemeente Schagen’ uit 2016. Uit de meting eind 2018 blijkt dat inwoners zich een 8 geven voor hoe gelukkig zij zijn. In 2016 gaven inwoners hiervoor een 7,8. Ook blijkt dat het vertrouwen in hoe de gemeente wordt bestuurd flink is gegroeid.  In 2016 had 24% van de inwoners veel vertrouwen, in 2018 was dit maar liefst 33%.

 

Burgemeester Marjan van Kampen: “Alle inwoners die mee hebben gedaan aan het onderzoek wil ik hartelijk bedanken voor hun openhartigheid. En wat een prachtige resultaten! Daar mogen we met elkaar, bestuur, ambtelijke organisatie én inwoners samen trots op zijn. Want we doen dit natuurlijk met elkaar. De resultaten laten zien, dat we op de goede weg zijn om onze dienstverlening continu te verbeteren. Alle aandachtspunten die genoemd zijn, of daar waar we minder goed scoren, geven ons handvatten om onze dienstverlening nog verder te verbeteren.”  

 

Drie onderzoeken

Het onderzoek eind 2018 bestond uit drie verschillende metingen: de enquête van ‘waarstaatjegemeente.nl’, het vervolgonderzoek ‘De staat van Schagen, Geluk in gemeente Schagen’ en een klanttevredenheidsonderzoek aan de balie in het gemeentehuis. De eerste twee onderzoeken zijn uitgevoerd onder 2000 inwoners; bij het laatste onderzoek hebben 100 bezoekers hun mening gegeven. Periodiek vraagt de gemeente Schagen aan haar inwoners naar hun ervaring en waardering van de dienstverlening van de gemeente om op die manier van inwoners te horen wat er goed gaat en wat er beter kan.

Alle resultaten uit het rapport ‘Burgerpeiling Gemeente Schagen’ staan op www.schagen.nl/waarstaatjegemeente. Daarnaast worden de resultaten opgenomen op www.waarstaatjegemeente.nl. Op deze site kan een vergelijking worden gemaakt met andere gemeenten.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info