Koning en Koningin bezoeken Kop van Noord-Holland

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima brengen vrijdag 12 september een streekbezoek aan de Kop van Noord-Holland. Tijdens het bezoek staat het programma De Kop Werkt! centraal. Het programma komt voort uit een regionaal samenwerkingsverband met als doel het stimuleren van de economische vitaliteit van de Kop van Noord-Holland. De gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen, Texel en de provincie Noord-Holland werken samen binnen dit programma om de regiopositie te verbeteren.

Het programma richt zich op vijf economisch kansrijke sectoren: agribusiness, maritiem & offshore, duurzame energie, medisch en vrijetijdseconomie. De betrokken overheden creëren voorwaarden voor bedrijven om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Het accent ligt daarbij op ruimtelijke ordening, bereikbaarheid en leefbaarheid; de drie terreinen waarop gemeenten en provincie met name verantwoordelijkheid dragen.

Den Oever
Het streekbezoek start in Den Oever, waar de Commissaris van de Koning, de heer J.W. Remkes, en de burgemeester van de gemeente Hollands Kroon, de heer J.R.A. Nawijn, Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima ontvangen. Tijdens een wandeling over de dijk, gelegen aan de haven van Den Oever, krijgen de Koning en Koningin een toelichting over het project Waddenpoort Den Oever. Dit project richt zich op een duurzame economische en recreatieve groei van Den Oever. Zo wordt het aantal ligplaatsen voor de recreatievaart uitgebreid, stranden beter ontsloten, bebording aangebracht en de recreatieve voorzieningen in de havens verbeterd. Daarnaast wordt de dijk versterkt en de haven heringericht om in de toekomst ook beschermd te zijn tegen hoog water.

Aansluitend wordt aandacht besteed aan getijdenturbines in de sluis van de Afsluitdijk. De turbines zijn gemaakt door het bedrijf Tocardo dat zich bezighoudt met het opwekken van duurzame energie uit rivier- en getijdenstromen. Volgens Tocardo kan getijdenenergie een belangrijke rol gaan spelen in het totale aanbod van duurzame energievoorziening. Het voordeel van getijdenenergie is dat getijden bekend zijn en daardoor ook de aanvoer van energie.

Den Helder
Bij het bezoekerscentrum van het historische Willemsoord, de voormalige scheeps- en onderhoudswerf van de Koninklijke Marine, heet de heer K.F. Schuiling, burgemeester van de gemeente Den Helder, de Koning en Koningin welkom. Het Koningspaar krijgt bij een maquette uitleg over de stedelijke ontwikkeling van Den Helder. Naast het cultureel erfgoed Willemsoord heeft de gemeente het stadshart en de haven van Den Helder gekozen als aandachtsgebieden, omdat ze bepalend zijn voor de stedelijke ontwikkeling van de gemeente.
Willemsoord is voor een groot deel gerestaureerd en huisvest naast nautische en culturele instellingen ook ondernemers. De Koning en Koningin maken een wandeling over het voormalige Marine terrein om de ontwikkelingen te bekijken. Zo voert de wandeling het Koningspaar onder andere langs de in aanbouw zijnde schouwburg en de Boerenverdrietsluis. Bij deze sluis onthult de Koning een sluitsteen, waarmee hij het startsein voor de restauratie van de sluis geeft. Na de restauratie is de aangrenzende jachthaven een getijdenhaven geworden waardoor de haven voor passanten van de wadden en de Noordzee beter toegankelijk is. Na de onthulling stapt het Koningspaar in een boot voor een tocht over de Koopvaardersbinnenhaven, waarbij zij langs het Reddingmuseum varen en de locatie van de nieuw te bouwen bibliotheek zien.

Het bezoek wordt afgesloten in het gebouw De Kathedraal op Willemsoord waar een rondetafelgesprek plaatsvindt over de krimp en de kansen in de regio Kop van Noord-Holland. Er wordt onder andere gesproken over de demografische ontwikkeling van de regio, het aanbod van voorzieningen, werkgelegenheid, vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt en over het ondersteunen en faciliteren van economische kansen voor de vijf economisch meest kansrijke clusters in de regio.

Warmenhuizen
Het regiobezoek wordt afgesloten met een bezoek aan het bedrijf Vezet in Warmenhuizen, gemeente Schagen. Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen, burgemeester van de gemeente Schagen, heet de Koning en Koningin welkom. Aansluitend krijgt het Koningspaar een presentatie over één van Nederlands grootste groenteverwerkende bedrijven. Het 100-jarige Vezet is een grote speler op het gebied van versgesneden groenten en fruit. Het bedrijf vervult een belangrijke rol in de agribusiness in de regio en zorgt voor veel werkgelegenheid in de regio. Het bedrijf heeft een Vezet Academy opgericht waar medewerkers een opleiding of cursus kunnen volgen. De Koning en Koningin spreken met studenten en docenten van de Vezet Academy over de opleidings- en ontwikkelmogelijkheden binnen het bedrijf en de betekenis daarvan voor hun toekomst. Met een korte rondleiding door het bedrijf wordt het bezoek afgesloten.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info