Langzaam verkeer in dorpen en stad. Kan dat niet beter?

De gemeenteraad van Schagen wil meer weten over situaties voor langzaam verkeer in dorpen en stad van Schagen. Op maandagavond 2 september praat de raad daarover in dorpshuis De Kastanjeboom in Dirkshorn. Inloop vanaf 19.00 uur, om 19.30 uur begint de beeldvormende vergadering. Belangstellenden zijn van harte welkom.

Waarom wil een dorp juist een zebrapad op een bepaalde plek, of waarom juist niet? Wat is slim als het gaat om langzaam verkeer, de veiligheid voor fietsers en wandelaars of zoiets als de soepelheid van doorstroming? Hierover wil de gemeenteraad meer kennis krijgen. Daarom hebben de fracties van JESS (Lars Dignum), PvdA (Yvar de Nijs) en VVD (Angelique van Wijk) het initiatief genomen voor een beeldvormende vergadering over langzaam verkeer.

Raadsleden komen regelmatig bij dorpsraden. Dan horen zij over verkeersmaatregelen en wat nodig is, maar vaak zijn dat verschillende signalen. Als raadsleden meer hierover weten, kunnen ze ook betere besluiten nemen. Op de agenda staan daarom onder meer: inrichting 30 en 60 km gebieden (Duurzaam Veilig); inrichtingseisen voor wegen in dorpen (zoals in Dirkshorn, Schagerbrug, Warmenhuizen en Tuitjenhorn); fietsstroken (wanneer wel en wanneer niet); fietspadennetwerk (waar nog nodig en hoe betaalbaar maken); verkeersveiligheid (wat zijn de hotspots en waarom); de lopende campagne ‘Wij rijden hier met én voor u’ ( bewustwording over rekening houden met elkaar in het verkeer). Sprekers zijn Dirk Schaap en Jan Wouts van Veilig Verkeer Nederland; Hans Boot en Charles van der Mark van de Fietsersbond; Anton Munniks van gemeente Schagen over hotspots en Nen Sneekes van de OFS, zij vertelt over de resultaten van de lopende campagne.

Overigens heeft de Fietsersbond een site, waarin het fietspadennetwerk staat en onderwerpen die op 2 september aan de orde komen. Zie daarvoor: https://noordkop.fietsersbond.nl/schakels/nieuws-uit-schagen/raad-langzaam-verkeer

De bijeenkomst is beeldvormend, dus er worden geen besluiten genomen. Het gaat om het krijgen van informatie en leren van elkaar. Alle belangstellenden zijn bij deze van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor wel even aanmelden bij griffie@schagen.nl

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info