Overweldigend aantal aanmeldingen Burgerberaad

De gemeenteraad van gemeente Schagen heeft het initiatief genomen voor een eerste Burgerberaad, dat op 16 maart van start gaat. Stichting G1000.nu begeleidt het proces. Om 320 inwoners aan de gesprekstafel te krijgen, heeft de gemeente 10.000 uitnodigingen gestuurd. Hierop hebben uiteindelijk ruim 440 inwoners gereageerd. “Dat is echt een heel mooi resultaat,” vindt ook burgemeester Marjan van Kampen. “Het toont aan dat er een sterke drang is binnen onze gemeenschap om samen te werken aan de toekomst van onze gemeente. Ik weet dat in onze gemeente heel veel betrokken inwoners wonen. Maar ik denk dat het ook mede door het onderwerp is dat zoveel inwoners zich hebben aangemeld. Waar ik bijzonder blij mee ben is dat zoveel jongeren zich hebben aangemeld. Zij zijn tenslotte onze inwoners in de toekomst.” Naast inwoners sluit er ook een groep van werkgevers/bestuurders, vrijdenkers, ambtenaren en politici aan.

Tweede loting
Tijdens het Burgerberaad is er plek voor 200 inwoners. Er moest daarom een tweede loting gedaan worden om tot dat aantal te komen. Dit werd gedaan door een onafhankelijk specialist, de Sortition Foundation in Cambridge in Engeland. Bij deze loting werd rekening gehouden met leeftijd, gender, opleidingsniveau, woonsituatie, dorpskernen en taal die thuis gesproken wordt. Zodat er een goede afspiegeling van de samenleving in onze gemeente meedoet. Alle mensen die zich hebben aangemeld weten inmiddels of zij mee mogen doen aan het Burgerberaad.

 

16 maart Burgerberaad
Zaterdag 16 maart is de eerste bijeenkomst van het Burgerberaad in het Regius College in Schagen. Op die dag gaan de deelnemers in overleg over de vraag; “Hoe ziet een leefbare gemeente Schagen er in de toekomst er uit?” Tijdens de ochtend bepalen zij welke onderwerpen bij deze vraag belangrijk zijn en bepalen zij de agenda voor het proces. Daarna komen zij op 3 avonden bij elkaar om zich te verdiepen in de onderwerpen, zodat ze tijdens de 2e zaterdag op 22 juni van dit jaar met uitgewerkte voorstellen kunnen komen. Voorstellen die in de slotbijeenkomst worden aangenomen, worden in het Burgerakkoord opgenomen. Dat wordt aangeboden aan de gemeenteraad op 9 juli.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info