Participatieonderzoek gemeente: inwoner wil invloed op plannen omgeving

Inwoners geven aan graag invloed te hebben op plannen en projecten van de gemeente. Vooral op plannen waar het hun directe leefomgeving betreft. Zelf de handen uit de mouwen steken bij de uitvoering van plannen en projecten is niet populair onder inwoners. Dit zijn enkele conclusies uit het onderzoek naar participatie dat gemeente Schagen eind vorig jaar heeft gedaan en dat nu afgerond is. De gemeente wil zorgen dat zij in alles wat zij doet de hoogst mogelijke mate van participatie bereikt die past bij de rol in een bepaalde situatie. Om er achter te komen wat inwoners vinden van de manier waarop zij kunnen meedenken over de plannen van de gemeente en hoe inwoners begeleid willen worden als zij zelf een plan hebben, heeft de gemeente onderzoek gedaan naar participatie onder inwoners, dorpsraden, politiek en ambtelijke organisatie. Behalve dat de gemeente meerdere mensen heeft geïnterviewd, heeft de gemeente ook een enquête gehouden onder het online inwonerspanel.

 

Joke Kruit, wethouder Participatie: “Het is heel fijn om te zien dat zoveel mensen hebben meegedaan aan het onderzoek. Zo hebben meer dan 1200 panelleden hun mening over participatie gegeven. Een geweldig aantal! De mening van onze inwoners helpt om ons doel –de hoogst mogelijke mate van participatie – te halen.” Uit het onderzoek komt ook naar voren dat niet iedereen wíl participeren en dat de behoefte per onderwerp kan verschillen. “Hierdoor kunnen we nóg beter kijken hoe en wanneer we een participatietraject starten,” aldus wethouder Kruit.

 

Aan de hand van de conclusies van het onderzoek, doet het college een aantal aanbevelingen om de participatie te verbeteren. Eén van de aanbevelingen is om te gaan werken met een activiteitenagenda of dorpsvisie voor een aantal jaren. Hierdoor verwacht de gemeente beter te kunnen inspelen op de behoeften vanuit de samenleving. Een andere aanbeveling heeft te maken met het inzetten van social media. Een deel van de inwoners gaf aan dat social media een goed middel kan zijn om inwoners te betrekken bij het participeren in initiatieven en gemeentelijke zaken. Het college wil er daarom voor zorgen dat er ook een toegankelijke, digitale manier van participatie wordt aangeboden.

 

Het complete onderzoek naar participatie inclusief de aanbevelingen is te vinden op www.schagen.nl/participatie.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info