Update ontwikkelingen toekomst kerkgebouw ’t Zand

  • Recent is de Stichting Kerkgebouw ’t Zand opgericht. Op de foto ziet u het bestuur van de stichting. Van links naar rechts: Kees de Wit (secretaris), Adriaan Jongejan (penningmeester), Roos Konijn-Kapteijn (lid), Hans Slaman (voorzitter) en Laus Schilder (lid). Het bestuur levert geheel belangeloos hun bijdrage aan deze stichting.
  • Er zijn 4 werkgroepen ingesteld t.w. Bouw en Techniek / Financiën / Bestemming en Communicatie. Als u hier klikt ziet u het Organigram met alle 16 personen die uitvoering geven aan dit project.
  • Nu de stichting is opgericht hebben wij op 30 juni bij de RABObank een bankrekening aangevraagd. Wij hopen binnen 16 weken (procedures bij RABO) een bankrekening te hebben. Daarna kunnen wij bij de belastingdienst een ANBI-status aanvragen. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Als u schenkt aan een ANBI kunt u hier belastingvoordeel uit halen.
  • Inmiddels hebben wij een toezegging van de Stichting Stimulering Dorps Activiteiten ’t Zand van € 2.500,= gekregen. Hier zijn wij de stichting zeer dankbaar voor. Hiermee kunnen wij de eerste aanloopkosten betalen.
  • Voor onze stichting hebben wij ook een logo ontworpen. Ons logo heeft de volgende betekenis: de kleur van het woord ‘Toekomst’ loopt iets af, de woorden ‘kerkgebouw ’t zand’ is gezocht naar de kleur van de buitenmuur van het huidige gebouw. Klikt u hier Logo WORD Kerkgebouw groot voor ons logo.
  • De werkgroep bestemming heeft op 3 mei gesproken met Boei: Nationale Maatschappij tot Restaureren & Herbestemmen van Cultureel erfgoed. Dit is een non-profit organisatie. Meer informatie vind je op boei.nl Boei gaat een haalbaarheidsonderzoek doen. Het onderzoek zal leiden tot meerdere kansrijke scenario’s met bijbehorende exploitatie begrotingen. De rapportage hierover wordt medio oktober/november verwacht.

 

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info