Verdeling twee euro per inwoner

Dit jaar heeft de gemeente aan vrijwel alle dorpsraden en wijkverenigingen € 2,- per inwoner van hun gebied uitgekeerd. Dat geld kunnen de inwoners naar eigen inzicht besteden voor initiatieven in hun buurt, dorp of wijk. Wie een idee heeft voor de eigen buurt, dorp of wijk, kan contact opnemen met de eigen dorpsraad of wijkvereniging.

25% nog niet
Ongeveer 75% van de inwoners van de gemeente Schagen woont in een gebied waarin men zich op een of andere manier heeft verenigd. Aan hen is dus geld beschikbaar gesteld via dorpsraden of wijkverenigingen. Ongeveer 25% van het totale bedrag is echter nog niet uitgekeerd. Dat staat nog bij de gemeente gereserveerd. Het is bestemd voor inwoners in een gebied waar men zich niet verenigd heeft. Dit zijn de gebieden Muggenburg en Centrum Schagen. Of het is een kern waarin de dorpsraad ervoor heeft gekozen om het bedrag te parkeren bij de gemeente. Inwoners die dat willen weten, kunnen dat bij hun dorpsraad vragen.

Hebben inwoners van dorpen en stad van gemeente Schagen een goed idee voor hun dorp, wijk of buurt? Laat het dan weten aan een van de gebiedscoördinatoren. Zij kunnen meedenken om het initiatief te laten slagen. De gebiedscoördinatoren zijn te vinden via www.schagen.nl – leven en ondernemen- gebiedscoördinatoren.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info