Wethouder reikt themacertificaat gezonde school uit

Tijdens de startbijeenkomst Gezonde school aanpak reikte wethouder Sigge van der Veek het themacertificaat gezonde school uit. Aan de St. Jozefbasisschool uit ’t Zand en aan Kindcentrum Hoge Ven uit Warmenhuizen. Met het vignet Gezonde School laten beide scholen zien dat zij voldoen aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Beide directies zijn trots op dit behaalde resultaat.

Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. De St Jozefbasisschool heeft het themacertificaat Voeding behaald. “Het schoolfruit, Jongeren Op Gezond Gewicht, Ik Lekker Fit en de Rabo AZ Foodtour hebben bijgedragen aan dit behaalde resultaat”, aldus directeur Teske Mensonides. “Zowel de leerlingen als de leerkrachten zijn zich meer bewust van gezonde voeding. De leerlingen drinken vaker water en nemen gezondere lunches mee naar school”.

Kindcentrum De Hoge Ven heeft het themacertificaat Bewegen en sport behaald. De Hoge Ven biedt, naast de gymlessen, leerlingen structureel aanbod van beweeg- en sportactiviteiten aan. Er is extra aandacht voor leerlingen met minder motorische vaardigheden. Het schoolplein nodigt ook uit tot veel bewegen en de actieve sportcommissie stimuleert de leerlingen om deel te nemen aan sportactiviteiten. Directeur Karin Kooij is trots op haar collega’s die zich hier voor hebben ingezet.

 

Samenhang initiatieven versterkt gezonde leefstijl

In dorpen en stad van gemeente Schagen zijn verschillende initiatieven die door de onderlinge samenhang de gezonde leefstijl versterken. Met Jongeren Op Gezond Gewicht, Ik Lekker Fit en de Impulsregeling Bewegen op school wordt het eten van gezonde voeding en meer bewegen op basisscholen gestimuleerd.  “Alle basisscholen in de gemeente Schagen kunnen deelnemen aan deze initiatieven”, aldus wethouder Sigge van de Veek. “Het vignet Gezonde School wordt op deze twee Gezonde Scholen nog uitgereikt. Straks kan iedereen op het schoolplein zien dat Kindcentrum de Hoge Ven en de St. Jozefbasisschool een Gezonde School is!”.

 

Startbijeenkomst Gezonde School

Vanuit Ik Lekker Fit Schagen werd dinsdag 24 september een startbijeenkomst Gezonde School aanpak georganiseerd. Het doel van de startbijeenkomst was om scholen te informeren en enthousiasmeren om aan de slag te gaan met het realiseren (of voortzetten) van de gezonde school aanpak. De aanwezigen hebben namens hun basisschool een test kunnen invullen. Zij zijn geïnformeerd hoe gezond hun school is en welke stappen er nog gezet moeten worden om het themacertificaat te behalen.  De GGD ondersteunt en adviseert de scholen om Gezonde School te worden. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl of neem contact op met Marsha Kaarsbaan via het telefoonnummer (088) 0100 550.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info