Actie Kerkbalans 2018

Onderstaande brief zal deze week bij u in de bus vallen. Laat u niet meteen afschrikken door  de afbeelding van onze kerk, maar neem alstublieft kennis van ons verzoek. Het kerkgebouw is niet alleen van de parochie, maar van u allemaal en staat voor u open.

Beste Zandtemer dorpsgenoten
U zult ongetwijfeld de hieronder afgebeelde kerk herkennen. Uw eerste reactie is misschien: Wat heb ik nu met die kerk te maken?”. Dat is een begrijpelijke reactie. Mogelijk heeft u er nu nog niets mee te maken, maar dat kan mogelijk in de toekomst anders zijn.

Kerkbalans actie 01

Het kerkgebouw en de Rooms Katholieke kerkgemeenschap hebben een belangrijke rol in ’t Zand. Dat komt op de eerste plaats doordat de kerk centraal gelegen is in het dorp. De kerk is zichtbepalend voor het centrum. Daarnaast heeft de kerk een nog veel belangrijkere rol. Het is ook een ontmoetingsplaats. Dit blijkt met name tijdens Kerstvieringen en andere hoogtijdagen. Dan komen er heel veel “niet parochianen” naar de kerk. Als parochiegemeenschap zijn we daar heel blij mee. Dit betekent dat de kerk “leeft” onder de mensen. Ook al ben je geen trouwe kerkganger, ben je van een andere geloofsgemeenschap of heb je helemaal geen geloof, iedereen is altijd van harte welkom in onze kerk.

De kerk speelt ook een belangrijke rol bij rouw en trouw. Gelukkig zijn er nog steeds mensen die hun huwelijk bezegeld willen hebben door een viering in de kerk, ofschoon het aantal kerkelijke huwelijken wel afneemt. Bij het afscheid van een overledene doet de kerk ook dienst als plaats van samenkomst voor de gehele gemeenschap. Deze vieringen en bijeenkomsten worden veelal heel goed bezocht. Helaas heeft zich dat eind vorig jaar nog eens nadrukkelijk gemanifesteerd, maar een grote opkomst geeft ook troost aan de familie. Samen zijn we dan één.

Verder is het ook mogelijk om de kerk te huren voor evenementen, zoals een tentoonstelling of concert. Deze mogelijkheid heeft wel zijn beperking, maar in overleg kan er veel gebeuren. Het zal u echter niet verbazen als een hardcore optreden of stevig popconcert niet mogelijk zijn, maar wat te denken van een optreden van Skotwal!!

 

Het zal u zeker bekend zijn dat het minder goed gaat met de kerken en kerkgemeenschappen in Nederland. Dat geldt ook voor onze kerk. Het aantal trouwe kerkbezoekers neemt af, maar daardoor lopen ook de inkomsten terug. De laatste jaren hebben we een negatief resultaat. Als deze tendens zich in de toekomst voortzet zullen we de kerk op lange termijn niet kunnen behouden voor ’t Zand.

 

In de kop van de brief staat ook het logo van de landelijke actie kerkbalans. Deze actie wordt eind januari gehouden. Ook onze R.K. kerkgemeenschap doet mee aan de actie Kerkbalans. Deze actie levert echter onvoldoende financiële middelen op om de balans sluitend te krijgen.

 

Doordat de kerk een centrale rol speelt in ’t Zand vragen we u allen, dus alle dorpsbewoners, om ons te helpen, middels bijdrage. Mede met uw steun kunnen we de kerk behouden voor het dorp.

Als u ons kerkgebouw een warm hart toedraagt kunt u een bijdrage storten op onze rekening.

De gegevens zijn:

RK Parochie OLV Visitatie

NL05 RABO 0374 4016 32

 

Bij voorbaat dank voor uw bijdrage

De parochieraad van de rk kerk in ‘t Zand

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info