Alle ingediende aanvragen voor “Actie zon op Schagen” worden behandeld

Alle aanvragen die vóór het bereiken van het subsidieplafond bij de RUD NHN zijn ingediend worden op korte termijn afgehandeld. Vanwege het succes van de ‘Actie NH zon  op Schagen’ en de vele aanvragen om subsidie voor zonnepanelen was het subsidieplafond van € 100.000,- al in oktober bereikt. Nieuwe aanvragen zijn vanaf dat moment niet meer in behandeling genomen.
Succes ‘Actie zon op Schagen‘

De RUD NHN heeft rekening gehouden met een gemiddelde subsidietoekenning per aanvraag. Er is 100.000 euro beschikbaar. Dit volledige bedrag wordt aangewend voor de subsidieaanvragen. Doordat er minder subsidie verstrekt is per aanvraag, kunnen meer aanvragen gehonoreerd worden. Hierdoor komen de aanvragers die op de reservelijst staan, alsnog in aanmerking voor subsidie. De aanvragers die op deze reservelijst staan worden door de RUD NHN geïnformeerd.

 

Meer informatie

Voor nadere informatie kunt u bellen op werkdagen van 9.00-12.00 uur met het Informatiepunt Subsidie Duurzame Energie maatregelen van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord telefoonnumer 088 – 10 21 398

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info