Begrotingsraad 3 november begint om 17.00 uur

Dinsdag 3 november bespreekt de gemeenteraad van de gemeente Schagen de begroting 2021. Deze begrotingsraad begint al om 17.00 uur met de algemene beschouwingen. Burgemeester Marjan van Kampen: “We willen een goed inhoudelijk debat kunnen voeren over de begroting. Het is immers een belangrijk document, waarin onze plannen voor volgend jaar staan. We merken dat online vergaderen meer tijd vraagt dan fysiek bij elkaar zijn. Daarom hebben we met het presidium afgesproken voldoende tijd te nemen voor de behandeling van de begroting.”

Tussen 17.00 en 18.00 uur geven alle raadsfracties een toelichting op hun algemene beschouwing. Vervolgens gaat de begrotingsraad – na een schorsing – weer verder om 19.30 uur. Op dat moment staan de algemene beschouwingen van de fracties online op www.schagen.nl.

Online vergaderen én online inspreken

Vanwege de coronamaatregelen vindt de vergadering online plaats. De hele vergadering wordt live uitgezonden en is te volgen via https://schagen.raadsinformatie.nl/live. Inwoners die tijdens de vergadering willen inspreken, kunnen dat alleen online doen. Hiervoor kunnen zij zich uiterlijk 2 november 12.00 uur aanmelden bij de griffie van de gemeenteraad. Aanmelden om in te spreken kan door een e-mail te sturen naar griffie@schagen.nl. Insprekers krijgen vervolgens een link gemaild om in te kunnen loggen.

De complete begroting met daarin alle plannen voor 2021 is digitaal te vinden op www.schagen.nl/begroting2021.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info