Cursus Vrijwillig Onafhankelijk Adviseur gaat eind september van start

Op 29 september gaat de 2e cursus ‘Vrijwillig Onafhankelijk Adviseur’ (VOA) bestaat uit 6 dagdelen van start. Het initiatief voor de cursus Vrijwillig Onafhankelijk Adviseurs ligt bij de gemeente Schagen, gezamenlijke ouderenbonden Schagen (SBOS) en Wonen Plus Welzijn. Er zijn nog enkele plaatsen vrij, aanmelden kan tot en met 18 september a.s.

Er is de afgelopen tijd veel veranderd in de zorg en ondersteuning van de burgers; veel taken zijn naar de gemeente overgeheveld en er wordt een grote mate van zelfstandigheid van haar burgers verwacht. Iedereen wil zo lang mogelijk gezond en tevreden zelfstandig blijven functioneren en wonen maar soms lukt dit even niet. De vrijwillig onafhankelijk adviseur kan dan gratis ondersteuning bieden. Vanaf maart 2015 zijn er al 10 vrijwilligers als VOA werkzaam voor de gemeente Schagen!

Een VOA is een vrijwilliger die op verzoek of naar aanleiding van een signaal aan zelfstandig wonende burgers ondersteuning biedt, verwijst, bemiddelt of vrijblijvend adviseert. Dit kan gaan over regelgeving, zorg, welzijn, wonen, mobiliteit en participatie.

Enkele voorbeelden van de taken van een VOA zijn: helpen bij de voorbereiding van aanvragen Wmo, ondersteuning bieden tijdens de keukentafelgesprekken, hulp bieden bij het invullen van formulieren en administratie, vragen verhelderen, doorverwijzen naar andere organisaties, bieden van individuele ondersteuning etc.

Het doel van de ondersteuning van de VOA is om te komen tot passende oplossingen voor iedere burger. De VOA geeft geen dwingende adviezen maar probeert de stuurkracht van de hulpvrager te versterken en daar waar mogelijk te helpen. Echter, de hulpvrager blijft altijd zelf verantwoordelijk. Soms gebeurt het dat er helemaal geen concrete hulpvraag is maar dat een goed gesprek al wonderen kan doen! De VOA wordt ondersteund door een beroepskracht van Wonen Plus Welzijn.

Bent u woonachtig in Schagen en heeft u interesse voor deze cursus of wilt u meer weten, meldt u aan bij T. Jonker van Wonen Plus Welzijn 0224-291042 (op werkdagen tussen 10.00 en 15.00 uur) of t.jonker@wonenpluswelzijn.nl.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info