De kerk in Corona tijd

Het is een wonderlijke tijd waarin wij leven. Een fanatiek clubje mensen is van mening dat de Nederlandse geschiedenis herschreven moet worden. Rapporten leggen enorme beperkingen op aan gemeentelijk beleid ten aanzien van ruimtelijke ordening, waardoor de bouwwereld in de knel komt. De maatschappelijke onrust is groot. De politie is dagelijks bezig met het begeleiden van allerlei demonstraties. En dan hebben we ook nog het Corona virus. Wat ook veel onrust veroorzaakt. Alle beperkende maatregelen zijn voor korte duur wel te accepteren, maar op een gegeven moment gaan de beperkingen knellen.

Met ingang van 1 juli mogen er weer 100 mensen bij elkaar komen, als we de afstand van 1,5 m maar respecteren.
Om die reden worden we ook in de kerk weer actief.
Zondag 5 juli om 09:30 uur hebben we een woord- en communieviering in onze kerk. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

We zijn natuurlijk blij dat we weer een viering in de kerk kunnen houden, maar zijn nog wel gebonden aan een flink aantal ‘corona-maatregelen’. Hierdoor kunnen we bv niet de gehele kerk gebruiken, want dan houden we de afstand van 1,5 m niet in stand. Ook voor wat betreft hygiënische maatregelen moeten we aan de voorwaarden voldoen. En daar hebben we dan een gelukje bij, want……….
Muller Belettering heeft de kerk een hygiëne zuil met handsdispenser aangeboden, zodat u bij binnenkomst uw handen kunt reinigen met alcoholgel. We zijn als parochieraad enorm blij met deze vorm van sponsoring door Muller Belettering. Jeroen en Barbara Muller, heel hartelijk dank voor deze gift. Super!!
Graag ontmoeten wij u op 5 juli a.s. in onze kerk en hopen op uw begrip voor de maatregelen die wij door de regels vanuit de overheid hebben moeten nemen.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info