Geen reclamekarren in gemeente Schagen

Gemeente Schagen gaat de reclame in de openbare ruimte terugdringen. Er ontstaat een wildgroei aan allerlei soorten en maten van reclamekarren/voertuigen/borden. Dit komt het landschap niet ten goede. En het kan ook ten koste gaan van parkeerplaatsen en zorgen voor gevaarlijke situaties. Daarom gaan de BOA’s hierop actief handhaven.

Er zijn steeds meer verschillende soorten reclamekarren en andere reclamevoorwerpen te zien in de gemeente Schagen. Zonder een omgevingsvergunning of ontheffing is het niet toegestaan om op deze manier reclame te maken. Dit geldt voor op de openbare weg én op eigen terrein.

Last onder dwangsom
Staat er wel een reclamekar of bord? Dan kan dit leiden tot een “last onder dwangsom” van €2500,-. Dit betekent dat diegene die de reclamekar of het reclamebord heeft geplaatst of heeft laten plaatsen, een brief met een waarschuwing ontvangt. Wordt na deze waarschuwing de kar of het bord niet weggehaald, volgt er een last onder dwangsom van € 2500,-.

 

Welke borden zijn wel toegestaan
Reclame op zogeheten “sandwichborden” rondom lantarenpalen is in sommige gevallen wel toegestaan. Wanneer dit is toegestaan is te lezen op https://www.schagen.nl/tijdelijke-reclameborden

Handhaving door de gemeente
Er zal de komende periode actief worden gehandhaafd door de BOA’s. Deze controle zal blijvend en regelmatig worden uitgevoerd.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info