Gemeente Schagen helpt sport,- en dorpsverenigingen om de energierekening te verlagen

Tegenwoordig hebben maatschappelijke voorzieningen, cultuurinstellingen en verenigingen hoge energiekosten en daardoor meer financiële druk. Om deze druk te verlichten zijn er door de overheid maatregelen genomen.

De Provincie en het Rijk hebben geld beschikbaar gesteld om maatschappelijk vastgoed te verduurzamen. Zodat kosten bespaard kunnen worden. Gemeente Schagen informeert verenigingen in de gemeente over hoe zij deze hulp kunnen ontvangen.

 

Start maart

Niet elke vereniging weet de weg naar hulp te vinden. Daarom neemt gemeente Schagen het initiatief om deze verenigingen zelf te informeren en door te verwijzen. Er zijn in de eerste week van maart brieven en e-mails naar ongeveer 150 verenigingen verstuurd. “Wij willen hen attent maken op de beschikbare mogelijkheden.” Aldus wethouder de Nijs – Visser.

 

Verschillende mogelijkheden

Er wordt verwezen naar Sport NL Groen en Dorpswerk Noord-Holland & Energieke Regio. Dorpswerk richt zich op dorpshuizen en culturele instellingen, terwijl Sport NL Groen zich toelegt op sportverenigingen. Zij bieden adviesgesprekken en ondersteuning aan. Zoals hulp bij het in kaart brengen van mogelijke besparingsmaatregelen. En verduurzamingsmaatregelen. Maar ook ondersteuning bij het aanvragen van subsidies en andere financiële middelen.

 

Resultaat

Samen met Dorpswerk en Sport NL Groen wordt later bekeken wat het resultaat is van de doorverwijzingen. En hoe de verenigingen zijn geholpen.

 

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info