Groene vakken opknappen & laten ‘adopteren’

Gemeente Schagen gaat dit jaar nog aan de slag om stukjes groen in de kustdorpen en de Zijper polder op te knappen. In een beperkt deel van de gemeente zijn deze openbare groenvakken geschikt om te laten adopteren door buurtbewoners. Mogelijk geïnteresseerde inwoners worden per brief uitgenodigd om deel te nemen.

De gemeenteraad heeft bij het vaststellen van de begroting van 2016 besloten om deze groenvakken te herstellen. Een groene leefomgeving heeft een positieve uitwerking op het welzijn van de burger en deze vakken zijn aan onderhoud of vervanging toe. Om de omwonenden nauwer bij het toekomstige onderhoud van het groen te betrekken nodigt de gemeente ze uit om bepaalde delen openbaar groen te adopteren. Het voorstel aan de inwoners wordt gedaan in bepaalde delen van de kustdorpen, waar binnenkort onderhoud aan het groen wordt gedaan door de gemeente.

Herinrichting
In het najaar van 2016 gaan we diverse groene vakken in verschillende dorpen opnieuw inrichten. Er komt beplanting dat geschikt is voor de omgeving en goed te onderhouden is. Het betreft groene vakken in dorpen in de kustzone en in de Zijper polder. Het betreft niet alle vakken in een buurt. De omwonenden ontvangen een brief met een plattegrond waar de betreffende vakken ingekleurd op staan.

Betrokken
Wie zelf invloed kan uitoefenen op zijn omgeving en daar positief resultaat van merkt, voelt zich vrolijker. Betrokkenheid bij de groene omgeving kan dus een positief effect op de tevredenheid van burgers hebben. Daarom nodigt de gemeente de inwoners in de buurt van de groenvakken uit om mee te helpen aan mooi groen in de buurt. Wie het groenvak adopteert, tekent voor het onderhoud in de komende jaren. Er zijn wel wat voorwaarden aan, zoals dat het vak qua beplanting wel blijft aansluiten op het beeld in de omgeving. Andere voorwaarden lichten we graag toe. De bewoners ontvangen binnenkort een brief thuis en weten hoe zij contact kunnen opnemen met de gemeente hierover.

Meer informatie hierover leest men op www.schagen.nl/groenvakken. Als men wilt zien om welke groenvakken het gaat, ga dan naar www.schagen.nl/adoptiegroen.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info