Inwoner gezocht voor Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

Gemeente Schagen is op zoek naar een inwoner die ‘burgerlid’ wil zijn in de Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit (de CRK). Het gaat om een inwoner met gevoel voor (landschaps-)architectuur, stedenbouw en monumentenzorg. Echter niet iemand die dit als beroep al uitoefent. Vanwege het evenwicht in de commissie en de bevolking zou het ook mooi zijn als deze inwoner een vrouw is.

Gemeente Schagen laat zich bij het beoordelen van de kwaliteit van ruimtelijke ontwikkelingen, de beeldkwaliteit van de bebouwde omgeving en concrete bouw- en monumentenplannen adviseren door de Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit. In deze commissie zijn deskundigen én inwoners vertegenwoordigd. De CRK baseert haar werkzaamheden op gemeentelijk beleid (de door de gemeenteraad vastgestelde Welstandsnota en beschreven beeldkwaliteit in vastgestelde beleidsdocumenten). De leden zijn (worden) benoemd door de gemeenteraad. Zij adviseren het College van burgemeester en wethouders.

Inwoners uit een dorp of stad van gemeente Schagen, met kennis over de regio zijn welkom om zich als kandidaat te melden. Politieke verbondenheid moet er niet zijn. Naast het gevoel voor stedenbouw en dergelijke, is gevoel voor maatschappelijke en bestuurlijke verhoudingen ook nodig. Het gaat er om dat deze inwoner zich op basis van (digitale) tekeningen en maquettes een goed beeld kan vormen van een plan en hier een reactie op kan geven. De vergaderingen zijn overdag op woensdag, elke twee weken. De vergoeding is 90 euro per vergadering. Dit is gelijk aan de vergoeding voor raadscommissieleden.

Meer informatie staat op de homepage van www.schagen.nl Mensen die willen reageren en zich melden als kandidaat, kunnen dit ook via de website doen. Of een brief schrijven met c.v. en motivatie vóór vrijdag 6 september 2019 naar:
College van Burgemeester en Wethouders, p/a secretariaat afdeling Ruimte, dhr S. van Nieuwenhoven, Postbus 8, 1740 AA Schagen.

Voor meer informatie kan men ook contact opnemen met dhr. S. van Nieuwenhoven via telefoonnummer (0224) 210 400 of via het contactformulier op de website.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info