Jaarlijks behoefteonderzoek ondernemers

Ondernemers in dorpen en stad van gemeente Schagen krijgen deze maand het verzoek om mee te doen aan een onderzoek. Evenals in de voorgaande jaren willen de gemeente en de Ondernemersfederatie Schagen (OFS) weten of de ondernemers uitbreidings- en/of verhuisbehoeften hebben. Het onderzoek bestaat uit een enquête. Met ondernemers die aangeven dat zij uitbereidingsplannen hebben, neemt de gemeente contact op. Om zo de planning al vroegtijdig af te kunnen stemmen en sneller te kunnen helpen.

 

Resultaten voorgaande jaren
De ondernemers die in de voorgaande onderzoeken hebben aangegeven te willen uitbreiden, zijn gebeld door de gemeente. Hierbij vroeg de gemeente hoe zij geholpen willen worden. Ook gaf de bedrijfscontactfunctionaris aan wat de gemeente te bieden heeft.

De gemeente Schagen wil, mede naar aanleiding van de eerdere resultaten van dit onderzoek, inzetten op uitbreiding van bestaande bedrijventerreinen. Het uitganspunt voor de gemeente is dat de vitaliteit van de kernen behouden kan worden.

Wethouder Simco Kruijer “Bedrijven en werkgelegenheid vinden wij belangrijk. Bedrijventerreinen binnen onze gemeente willen we, waar mogelijk, verruimen als er voldoende vraag is vanuit het bedrijfsleven. Startende ondernemers kunnen rekenen op een gemeente die hen op weg helpt en steunt met praktisch advies, o.a. via onze bedrijfscontactfunctionaris Menno Bes”

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info