Samenwerking gemeenten in het Sociale Domein

Op 18 april gaven de wethouders van Texel (Hennie Huisman), Schagen (Ben Blonk) en Den Helder (Pieter Kos) akkoord voor de werkgroep Formele/Informele hulp. In 2015 is er geld vrijgemaakt voor onderzoek naar het beter en efficiënter inzetten van zorg en ondersteuning. Doel van de werkgroep is het meer betrekken van het netwerk en de inzet van informele hulp in plaats van formele hulp. De werkgroep richt zich op alle doelgroepen; zowel voor Jeugdhulp als voor cliënten die ondersteuning ontvangen vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). De werkgroep bestaat uit diverse zorgorganisaties, welzijnswerk en een vertegenwoordiging vanuit de gemeenten.

Op 1 mei start een pilot met veertig inwoners. Bij deze groep worden verschillende mogelijkheden in kaart gebracht. Hoe kan de eigen regie worden versterkt en het netwerk optimaal ingezet. Wanneer er geen netwerk is, wordt gekeken hoe dit kan worden gestimuleerd en wat daarvoor nodig is. Bijvoorbeeld de inzet van vrijwilligers. Al deze zaken zullen gedurende het komende jaar in kaart gebracht worden. Uiteraard dient rekening te worden gehouden met randvoorwaarden. Niet alle taken kunnen door vrijwilligers worden overgenomen. Er blijven specifieke zorgvragen die professionele ondersteuning nodig hebben.
Doel is om binnen het veranderde zorglandschap te kijken hoe de beschikbare middelen zo goed mogelijk kunnen worden ingezet. Samenwerking tussen alle zorgpartijen is hierbij het sleutelwoord. Gemeenten, sociale wijkteams, zorgorganisaties, welzijnswerk en vrijwilligerswerk. Uiteraard worden de bestaande kanalen gebruikt. “We willen absoluut geen dingen dubbel doen”. De website noordkopvoorelkaar.nl is één van de bestaande structuren waar gebruik van wordt gemaakt.
De pilot loopt van mei 2016 tot mei 2017. Daarna zullen de bevindingen worden omgezet in een procesbeschrijving waar alle zorgpartijen gebruik van kunnen maken. De inwoners van de diverse gemeenten hebben hier uiteindelijk profijt van, omdat het bijdraagt aan een verbetering van kwaliteit van bestaan en ondersteuning.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info