Schagen succesvol in decentralisatie

Onderzoek wijst uit: decentralisaties landelijk nog geen succes, in Schagen wel

Onlangs brachten het Toezicht Sociaal Domein (TSD) en het Samenwerkend Toezicht Jeugd (STJ) gezamenlijk de rapportage uit ‘Het Wijkteam en Kwetsbare Gezinnen’. Hierin beschrijven de instanties dat de decentralisatie landelijk gezien nog geen succes mag heten als het gaat om hulp aan kwetsbare gezinnen. Dit geldt niet voor Schagen; de verbeterpunten en aanbevelingen die de landelijke instanties in hun rapportage noemen maken in deze gemeente van meet af aan onderdeel uit van de werkwijze van wijkteams.

In de inleiding van de rapportage hebben de samenwerkende inspectiediensten een veelzeggend citaat opgenomen: “Om de vraag te beantwoorden of de decentralisaties een succes zijn moeten we niet kijken of de bezuinigingen zijn gerealiseerd, en ook niet of er organisatorische hervormingen worden doorgevoerd, maar of mensen meer te zeggen hebben gekregen over hun eigen leven en de hulp hebben gekregen die ze nodig hebben om vooruit te komen.” Voor de gemeente Schagen geldt dat 78% van de cliënten die afgelopen jaar deelnamen aan het cliëntenonderzoek in onze gemeente aangeeft zich na contact met het wijkteam beter te kunnen redden. In de komende maanden april en mei wordt het onderzoek herhaald.

Belangrijkste verbeterpunten
Als belangrijkste verbeterpunten voor de meeste gemeenten in Nederland zien de samenwerkende inspecties een meer integrale aanpak binnen multidisciplinaire wijkteams, en een betere samenwerking tussen de wijkteams van de gemeente en de zorgaanbieders. Wethouder Ben Blonk van Samenlevingszaken beaamt dit: “Niet voor niets zijn dit de twee belangrijkste pijlers van de werkwijze van de wijkteams in onze gemeente. Als je, zoals wij, wilt voorkomen dat kwetsbare mensen tussen wal en schip raken, moet je voor twee dingen zorgen: allereerst dat binnen ieder wijkteam alle belangrijke specialismen intensief met elkaar samenwerken en daarnaast dat de wijkteams zeer nauwe contacten onderhouden met samenwerkingspartners. Alleen zo kun je voorkomen dat je mensen, die hulp behoeven, onnodig moet doorverwijzen, of dat zij te lang op passende hulp moeten wachten, waardoor problemen uit de hand lopen. Aan deze twee zaken hebben wij bij het opzetten van onze wijkteams maximale aandacht besteed, en dat blijkt een goede keuze te zijn geweest.”

Langs elkaar werken met kind als dupe
Zeker als er kinderen in het gezin zijn moet worden voorkomen dat goedbedoelende professionals en instanties langs elkaar heen werken, vinden de inspecties en ook dit kan de wethouder volmondig bevestigen: “Er zijn te veel voorbeelden te betreuren van kinderen die onherstelbaar beschadigd raakten of erger, terwijl er verschillende professionals en instanties waren die langs elkaar heen iets aan het probleem probeerden te doen. In onze wijkteams wordt de problematiek binnen een kwetsbaar gezin gezamenlijk bekeken door de verschillende specialisten. Zo kunnen complexe problemen toch snel gesignaleerd worden en met maatwerkoplossingen aangepakt. Een veiligheidscheck bij jeugdproblematiek wordt bij ons meteen bij aanvang van een onderzoek gedaan, en niet pas als opschaling naar de kinderbescherming aan de orde is.” Aldus Blonk.

Ook in Schagen kan het altijd beter
Natuurlijk is ook in Schagen ruimte voor verbetering. Zo maakt de wethouder zich zorgen over de lange wachtlijsten bij zowel jeugdhulpaanbieders als de Raad voor de Kinderbescherming. En voor de regievoering is het belangrijk dat de wijkteams eerder op de hoogte zijn dat er sprake is van een ondertoezichstelling, zodat sneller samenwerkingsafspraken met de Gecertificeerde Instelling (de toezichthouder) kunnen worden gemaakt. “Daar blijven we ons voor inspannen,” zegt de wethouder. “Ik ben ontzettend blij dat onze wijkteams het met andere gemeenten vergeleken zo ontzettend goed doen, maar we blijven elke kans aangrijpen om de hulpverlening beter en effectiever te maken. Gezinnen in een kwetsbare situatie moeten te allen tijde op ons kunnen rekenen.”

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info