Startbijeenkomst Sportakkoord Schagen

Doel: sterkere sport, meer mensen in beweging, grotere maatschappelijke betekenis

In Schagen is sinds kort een sportformateur actief. Op maandag 8 juli organiseert de sportformateur samen met de gemeente in Slot Schagen een grote bijeenkomst voor sportorganisaties, maatschappelijke instellingen, bedrijven en gemeente. Het doel is tweeledig. Ten eerste, inventariseren welke ideeën er zijn om de lokale sport te versterken en de maatschappelijke kracht ervan te vergroten. En ten tweede, nagaan welke organisaties en instellingen samen willen werken in een lokaal sportakkoord.

 

Nationaal Sportakkoord

Vorig jaar rond deze tijd kwamen in Den Haag organisaties en instellingen op het gebied van sport, welzijn, onderwijs en zorg bij elkaar om samen met de minister van Sport het Nationaal Sportakkoord te ondertekenen. In dat akkoord met de titel ‘Sport verenigt Nederland’ zijn ambities geformuleerd gericht op versterking van de sport en optimale benutting van de maatschappelijke kracht ervan.

 

Lokale navolging

Overal in Nederland krijgt dit idee nu navolging en wordt aan lokale en regionale sportakkoorden gewerkt. Zo ook in Schagen. De gemeente heeft van de rijksoverheid middelen gekregen om een sportformateur in te schakelen. Wanneer een lokaal sportakkoord is gesloten kan de gemeente ook een uitvoeringsbudget aanvragen.

 

Sportformateurs

De gemeente heeft Jan Janssens bereid gevonden om als sportformateur het voortouw te nemen bij de samenstelling van het lokale sportakkoord. Jan Janssens (59) woont in Voorschoten. Hij heeft zijn sporen ruimschoots verdiend in de sport. Hij is al vele jaren werkzaam op het snijvlak van sportbeleid, -onderzoek en -onderwijs. Hij was o.a. directeur van het Mulier Instituut en lector Sport, Management en Ondernemen aan de Hogeschool van Amsterdam. Daarnaast heeft hij in tal van vrijwilligersfuncties binnen en buiten de sport relevante ervaring opgedaan.

 

Onafhankelijk

De sportformateur opereert onafhankelijk en is niet in dienst van de gemeente. In de komende maanden gaat hij rond de tafel met vertegenwoordigers van allerlei lokale organisaties en instellingen. Hij gaat op zoek naar nieuwe initiatieven en vormen van samenwerking die ertoe leiden dat sportorganisaties sterker worden, dat meer mensen in beweging komen en dat de samenleving nog meer profijt heeft van de maatschappelijke kracht van de sport.

 

Partners

Het sportakkoord legt de afspraken vast die daarover kunnen worden gemaakt. Het is dus geen beleidsstuk van de gemeente, maar een set afspraken van verschillende organisaties en instellingen, waarvan de gemeente er één is. Als partners in het lokale sportakkoord wordt gedacht aan: sportverenigingen, commerciële sportaanbieders, evenementenorganisatoren, instellingen en organisaties uit onderwijs, welzijn en zorg, het bedrijfsleven en de gemeente.

 

 

Sportformateur en sportwethouder

Jan Janssens (sportformateur) heeft deze week gezamenlijk de genoemde sportorganisaties en maatschappelijke instellingen uitgenodigd om de kick-off voor het lokale sportakkoord bij te wonen. Zij hopen dat veel organisaties en instellingen hieraan gehoor zullen geven en dat in het najaar veel van hen het lokale sportakkoord zullen ondertekenen.

 

Kick-off

Tijdens de startbijeenkomst zal de sportformateur zichzelf presenteren en zal hij samen met de wethouder tekst en uitleg geven over het sportakkoord dat wordt beoogd. Daarbij zullen ook inspirerende voorbeelden worden gegeven van initiatieven, projecten en samenwerkingsvormen. Het belangrijkste programmaonderdeel van de bijeenkomst is de inventarisatie van ideeën, kansen en uitdagingen die de sportformateur samen met de lokale organisaties en instellingen in de komende maanden gaat uitwerken tot een sportakkoord voor Schagen.

 

Fantastische kans

“Het initiatief om tot lokale sportakkoorden te komen is nieuw”, zo schrijven de sportformateur en de sportwethouder in hun uitnodiging. “Niet eerder is op deze manier geprobeerd om een breed gedragen lokaal sportakkoord te ontwikkelen. Het is een spannend proces dat fantastische kansen biedt voor alle sportaanbieders en voor alle andere organisaties en instellingen die belang hebben bij een goed en gevarieerd aanbod van sport en bewegen. Zorg dat u erbij bent en grijp die kans!”

 

Startbijeenkomst Sportakkoord Schagen

Maandag 8 juli: 17.00 – 20.00 uur

Slot Schagen, Slotplein 4, 1741 CA  SCHAGEN

 

Heeft u of uw organisatie geen uitnodiging ontvangen, maar bent u wel geïnteresseerd om de bijeenkomst bij te wonen? Dan bent u toch welkom. U kunt zich aanmelden bij de sportformateur. Hij is bereikbaar via sportformateur@sportakkoord-schagen.nl. Ook wanneer u meer informatie wenst kunt u langs deze weg contact opnemen met de sportformateur.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info