Subsidieplafond voor na-isolatie en zonnepanelen verhoogd

Vanwege de vele aanvragen om subsidie voor zonnepanelen, is het subsidieplafond van de ‘Uitvoeringsregeling subsidiering energiebesparing bestaande koopwoningen 2016-2018’ ruimschoots overschreden. Daarom heeft gemeente Schagen besloten om de subsidiepot opnieuw te vullen met € 70.000, – extra budget.

 

Verhoging subsidieplafond

Begin juli ontving iedere woningeigenaar in gemeente Schagen een brief over deelname aan de groepsaankoop zonnepanelen en de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor energiebesparing en duurzame energie of de groenregeling ‘Asbest eraf, zon en/of groen erop’ bij de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord( RUD NHN). Met deze subsidieregeling kunnen inwoners maximaal vijftien procent van de kosten gesubsidieerd krijgen tot een maximum van € 750, – per woning. Het huidige subsidieplafond van de ‘Uitvoeringsregeling subsidiering energiebesparing bestaande koopwoningen 2016-2018’ was vastgesteld op € 30.000, – voor 2017. Door de verhoging met €70.000,- kan in totaal € 100.000, – subsidie worden verstrekt. De regeling eindigt op 31 december 2018 of eerder wanneer het budget op is. Afhandeling van aanvragen gebeurt op volgorde van datum van binnenkomst en daarna op volgorde van datum van installatie van de techniek.

 

Eerst aanvraag, dan aanschaf

Wanneer woningeneigenaren in aanmerking willen komen voor deze subsidie in 2017 dan dienen zij rekening te houden met het feit dat ze de aanvraag indienen voordat zij de energiebesparende voorziening aanschaffen. Bij het indienen van een aanvraag achteraf wordt er geen subsidie toegekend.

 

Website

De aanvraagformulieren voor 2017 en de subsidieregeling met een toelichting op de maatregelen zijn geplaatst op www.schagen.nl/duurzaamschagen en op de website van de RUD Noord-Holland Noord (onder de rubriek inwoners/klimaat).

 

Actie ‘NH Zon op Schagen’

Ook de actie ‘NH Zon op Schagen’ blijkt een overweldigend succes te zijn. De Stichting Noord Holland Zon heeft inmiddels meer dan 500 aanvragen ontvangen. De eerste 35 opdrachten staan al gepland. Door het succes en de vakantieperiode heeft de Stichting enige achterstand opgelopen. Zij doen er nu alles aan om deze in te lopen. Het inschrijven voor deze actie loopt tot en met oktober 2017.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info