Uitbreiding Kolksluis UITVERKOCHT !

Ondernemend ’t Zand bloeit als nooit tevoren; Laatste koopcontract getekend: Uitbreiding Kolksluis UITVERKOCHT !

De Stichting Ontwikkeling Kolksluis meldt vol trots dat alle grond die zij op de uitbreiding van Industrieterrein Kolksluis beschikbaar heeft, is verkocht.  Het vertrouwen wat altijd heeft bestaan in dit unieke project is daarmee volledig bevestigd. Binnen 8 maanden na aankoop is de gehele uitbreiding van 25.000 m2 verkocht.

Verwacht wordt dat alle grond uiterlijk  in de week van 15 september a.s.geleverd zal worden.

 

Een korte terugblik:

Na 15 jaar van onderzoeken, lobbyen en vasthoudendheid bleek dat er onder de leden van Zakenclub voldoende belangstelling was om deze uitbreiding in “eigen beheer” tot stand te gaan brengen. De daartoe opgerichte Stichting Ontwikkeling Kolksluis is de uitdaging aangegaan om dit te realiseren. In goede samenwerking met de gemeente Schagen is een plan gemaakt om beschikbare gronden aan te kopen (oktober 2016) en deze (deels) in te richten als industrieterrein (is inmiddels onderhanden).

Niet alleen de planvorming maar ook de financiering werd met de hulp van de fam. Zeeman ook helemaal in eigen dorp geregeld, waarmee het hele proces in eigen hand is gehouden.

 

Bij het in de markt zetten was binnen no-time afname toegezegd voor de helft van de voor industrie beschikbare grond. Door de ondertekening op 16 juni jl. van de laatste overeenkomst met Houtbouw ’t Zand is nu  alle grond verkocht en het hele terrein vol. Lokale bedrijven Kraakman-Perfors, Loonbedrijf Sneekes en Transportbedrijf Tas zien net als Houtbouw de toekomst vol vertrouwen tegemoet en hebben hier op ingespeeld met de aankoop van een kavel industriegrond.

 

Loonbedrijf Sneekes is druk bezig met het bouwrijp maken, de aanleg van de benodigde infrastructuur inclusief achterliggende waterberging en het inrichten van de omliggende gronden.

Bij de afgifte van de vergunning is nadrukkelijk afgesproken dat ook voor eventueel vrijkomende gebouwen een passende bestemming gezocht zou worden. Na de levering van   de gronden zal de Stichting een rol proberen te spelen bij de herinrichting van het bestaande terrein. Op deze manier zal de uitbreiding een meerwaarde voor het hele gebied worden.

 

Nogmaals blijkt waar een klein dorp groot in kan zijn !!!!

Kolksluis uitverkocht

Kolksluis uitverkocht

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info