Uitgangspunten voor begroting 2017 naar raad

2017. Dat lijkt nog ver weg. Maar niet voor de raad van de gemeente Schagen. Die bespreekt binnenkort de nota van uitgangspunten voor de begroting 2017. Hierin staan voorstellen die het college graag in de begroting van 2017 zou willen zetten. Wethouder Financiën Jan Steven van Dijk: “Behalve dat we allerlei voorstellen doen, staat in de nota ook hoe we dit willen betalen. We willen immers ook in 2017 een begroting die sluitend is. Door dit nu al met de raad te bespreken, kunnen wij in november in één keer een goede begroting aan de raad presenteren. ”

100.000 voor ideeën van inwoners
Eén van de ideeën van het college is om vanaf 2017 100.000 euro apart te zetten voor ideeën van inwoners. Veel inwoners hebben goede ideeën voor de openbare ruimte. Door hen financieel een steuntje te geven, kunnen zij die ideeën uitvoeren. Het college vraagt de raad ook extra geld om bomen te kunnen planten. Jan Steven van Dijk: “Het college vindt een groene gemeente belangrijk. En dan bedoel ik letterlijk groen. Als bewoners ideeën hebben voor de openbare ruimte en daarbij kunnen ook bomen geplant worden, dan willen wij dat extra geld daarvoor gebruiken.”

Andere voorstellen uit de nota gaan bijvoorbeeld over hoeveel geld het college nodig heeft voor waterrecreatie, voor de aanpassing van bebording en verlichting bij de stranden, voor de uitvoering van de nieuwe Omgevingswet en met hoeveel procent de OZB verhoogd zou moeten worden. De raad bespreekt de nota van uitgangspunten in de raadsvergadering van 21 juni.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info