Actie “Houd de kerken open”

Op 29 oktober as. gaan parochianen van meerdere West-friese parochies naar Haarlem om vreedzaam te demonstreren tegen het huidige beleid van het bisdom.
Het beleid is er op gericht om meerdere parochies te laten fuseren, waardoor de lokale rechtspersoonlijkheid c.q. de volledige zeggenschap van de parochie over gaat naar de nieuw geformeerde parochie.
Als er parochianen zijn die het daarmee niet eens zijn, kunnen zij na het doorlezen van de folder hierop reageren en ook meegaan naar Haarlem.
Hieronder een digitale link naar de folder, maar u kunt de folder ook achter in onze kerk vinden en u mag een exemplaar meenemen.

Houd de kerken open

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info