Adriaan Jongejan lid in Orde van Oranje-Nassau

Vanwege zijn vele verdiensten voor de Zandtemer gemeenschap heeft Adriaan Jongejan donderdagavond 17 mei 2018 een koninklijke onderscheiding mogen ontvangen.

De burgemeester van de gemeente Schagen, Marjan van Kampen, speldde de versierselen die behoren bij ‘Lid in de Orde van Oranje-Nassau’ op, tijdens een bijeenkomst op BolleNoord in ’t Zand. De decorandus was zichtbaar verrast toen hij onder valse voorwendselen naar deze locatie werd gelokt.

Op vele terreinen heeft hij de afgelopen 40 jaar zijn sporen verdiend, in het bijzonder in het vrijwilligersleven van ’t Zand.

We noemen in willekeurige volgorde op: voorzitter van de Zakenclub ’t Zand, penningmeester van Stichting Ontwikkeling Kolksluis, penningmeester Ondernemersvereniging BolleNoord, penningmeester Stichting Sporthal Multitreffer, penningmeester Stichting Steunfonds Lelieshow, initiatiefnemer actie “’t Zand gaat voor glasvezel,” penningmeester en voorzitter Stichting Behoud Korenmolen van Zeeman, sponsor en financieel adviseur bij HV en SV Geel-Zwart.

Als laatste willen we benoemen dat Adriaan Jongejan al 25 jaar penningmeester is van de Stichting Stimulering Dorpsactiviteiten ’t Zand en Omstreken. Overigens niet alleen penningmeester maar ook oprichter van deze stichting, die al 25 jaar de Zandtemer verenigingen met raad en daad bij staat.

’t Zand is hem veel dank verschuldigd dat hij zijn diensten, met creatieve financiële expertise, belangeloos aan de gemeenschap beschikbaar heeft gesteld.

De Stichting Stimulering Dorpsactiviteiten en de bovenstaande verenigingen feliciteren Adriaan en zijn familie met deze koninklijke erkenning.

 

Onderstaande foto’s zijn gemaakt door Dirk Smit:

 

Adriaan Jongean 03 Adriaan Jongejan 01 Adriaan Jongejan 02

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info