Afscheid Zonnebloemvrijwilliger Diet Wijnjeterp

Vrijdagmiddag 28 augustus kwam de gehele afdeling van de Zonnebloem ’t Zand/Oudesluis bij elkaar in het restaurant De Jonge Prins voor hun gebruikelijke vergadering maar vooral voor het afscheid van Diet Wijnjeterp!

Diet is vanaf 2003 al lid als vrijwilligster bij de Zonnebloem en zij coördineerde vooral de werkzaamheden in Oudesluis.
Zij liet in al die jaren nooit verstek gaan.
Het kostte haar dan ook moeite om het besluit te nemen om te stoppen maar met haar ruim tachtig jaren gaat ze de Zonnebloem nu van de andere kant bekijken!

Wel gaf ze aan nauw betrokken te willen blijven bij het leuke, dankbare en gezellige vrijwilligerswerk!
Emma Dignum, voorzitter van de afdeling sprak namens alle aanwezigen lovende woorden en Fea Verschoor, de penningmeester overhandigde Diet een prachtig boeket waarin de zonnebloemen uiteraard niet in ontbraken.

Ook kregen alle vrijwilligers een dikke duim omhoog voor de lotenverkoop van de Zonnebloem want ondanks de corona zijn er heel wat loten verkocht.

Eveneens een pluim voor de verzorging van de lunch waar keurig rekening werd gehouden met de Covid-eisen.
Al met al een geslaagde middag voor alle vrijwilligers!

 

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info