College stelt eenmalige energietoeslag vast op € 1300,- per huishouden

Het college heeft op 20 september 2022  besloten de eenmalige energietoeslag te verhogen van € 800,- naar € 1.300,- . Dit is gebeurd naar aanleiding van een brief van Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) aan de Tweede Kamer waarin zij aankondigde dat in juli 2022 het richtbedrag voor de energietoeslag werd verhoogd van € 800 naar € 1.300,-.

Uitbetaling
Het college zal huishoudens, die ambtshalve of op aanvraag inmiddels de energietoeslag van € 800,-  hebben ontvangen, de verhoging van € 500,- nabetalen.  Zij hoeven hiervoor dus geen aanvraag in te dienen. Met de uitbetaling van deze verhoging is gestart op 21 september.

Contact
Het wijkteam zal contact opnemen met alle personen bij wie de aanvraag om een energietoeslag is afgewezen. Als blijkt dat deze personen, als gevolg van de sterk gestegen energieprijzen, kampen met ernstige financiële problemen, dan zal het college bekijken of via de individuele bijzondere bijstand maatwerk kan worden geboden.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info