Gebiedscoördinator verbindt inwoners en initiatiefnemers

De leefbaarheid in een dorp kan niet bestaan zonder de inwoners zelf. Als zij plannen of een idee hebben om hun dorp, wijk of buurt aantrekkelijker te maken, helpt de Gebiedscoördinator van de gemeente graag mee. Omdat de Gebiedscoördinator speciaal is aangesteld als verbinder tussen organisaties en inwoners.

Ook is de Gebiedscoördinator de verbinder tussen Inwoners en medewerkers van de gemeente. Omdat de gemeente niet van inwoners kan verwachten dat zij precies de weg weten in het gemeentehuis. Als een inwoner een vraag stelt aan de gemeente, maar het antwoord komt niet of te laat of is onduidelijk, dan kan de Gebiedscoördinator helpen. De gebiedscoördinator is het vaste aanspreekpunt namens de gemeente. Een ‘nee’ probeert hij of zij binnen het gemeentehuis om te zetten naar ‘wat kan dan wel’? Ook weten zij goed waar de gemeente wel en niet over gaat. Daardoor zijn zij duidelijk over wat men van hen kan verwachten.

De huidige gebiedscoördinatoren in gemeente Schagen zijn Chantal Mintjens, Nop van Warmedam en Guido Schipper. De gebiedscoördinatoren kennen veel organisaties en mensen binnen en buiten de gemeente. Zij kunnen ervoor zorgen dat de inwoner met de juiste mensen of organisaties in contact komt. Op die manier kunnen inwoners hun idee sneller uitvoeren. Daarnaast kunnen zij organisaties en initiatiefnemers met elkaar in verbinding brengen. Op deze manier werken inwoners en gemeente samen aan meer geluk.

 

Praktijk

De gebiedscoördinatoren weten wat er speelt in een dorp, wijk of buurt omdat zij contact hebben met dorpsraden, verenigingen en hun eigen collega’s die projecten leiden. Als een inwonersplan begint, bewaakt de gebiedscoördinator de voortgang ervan. En begeleidt de inwoner met de uitvoering. Wie alleen nog maar steun zoekt voor een plan, hoort van de gebiedscoördinator wat mogelijk is en wie er nog meer kan  helpen. Als er problemen in een buurt zijn, helpt de gebiedscoördinator bij het vinden van oplossingen. De gebiedscoördinator gaat niet over individuele aanvragen en voorzieningen, zoals een uitkering, belastingen, burgerzaken of vergunningen. Daarvoor zijn andere afdelingen en staat meer informatie op www.schagen.nl  Ook geldt dit niet voor vragen of klachten over bijvoorbeeld een kapotte lantaarnpaal of losse stoeptegels. Dit zijn meldingen voor de openbare ruimte en die kan men melden via de app Fixi of de website www.schagen.nl/fixi.

 

Meer informatie over de verdeling van de gebiedscoördinatoren over de gemeente staat op: www.schagen.nl/gebiedscoordinatoren

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info