Gemeente Schagen verduurzaamt 30 gebouwen

Burgemeester en wethouders geven opdracht om 30 gemeentelijke gebouwen te verduurzamen. Hiermee geven zij invulling aan verplichtingen uit de Wet Milieubeheer, de doelstellingen van het duurzaamheidsbeleid van de gemeente en de voorbeeldfunctie van de gemeente om inwoners en bedrijven te stimuleren zelf ook duurzame maatregelen te nemen. “Duurzaamheid is hét woord de komende jaren en ook in 2019. De noodzaak om hiermee vaart te maken is groot”, licht wethouder Hans Heddes toe. “Daarom willen we niet alleen op verenigingsgebouwen zonnepanelen plaatsen, maar voeren wij diverse maatregelen uit aan onze gebouwen.”

In de periode 2019 tot en met 2021 worden bij 30 gebouwen van de gemeente duurzame maatregelen genomen. De kosten worden geschat op ruim 800.000 euro. De maatregelen hebben een gemiddelde terugverdientijd van 11 jaar en maximaal van 15 jaar. De maatregelen met een terugverdientijd tot 5 jaar zijn wettelijk verplicht, die tussen 5 en 15 jaar worden vrijwillig uitgevoerd. De investering heeft een gemiddeld rendement van 9% bij gelijkblijvende energieprijzen. De duurzame maatregelen worden opgenomen in de meerjarige onderhoudsplanning en op logische momenten in combinatie met ander onderhoud uitgevoerd. Als de gemeente het gebouw niet zelf gebruikt, wordt met de gebruikers overlegd voor de uitvoering.

In de aankomende tijd zal gemeente Schagen haar inwoners regelmatig informeren welke gebouwen zijn verduurzaamd, welke maatregelen zijn genomen en of het rendement en de doelstellingen worden gehaald zoals verwacht.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info