Gemeenten verzetten zich tegen bezuinigingen op Jeugdzorg en WMO

65 gemeenten dienen resolutie in tegen verschuiven zorggelden naar grote gemeenten.

In veel kleine en middelgrote gemeenten in Nederland is beroering ontstaan over het voornemen van minister Ollongren om de gelden voor de jeugdzorg en WMO anders te verdelen. Hierdoor zouden zij fors minder geld krijgen voor de jeugdzorg en WMO taken, zoals huishoudelijke hulp en hulpmiddelen als een rolstoel of scootmobiel.

De minister stelt een herverdeling voor waardoor gemeenten met minder dan 100.000 inwoners veel minder geld krijgen voor de zorgtaken, waarbij dat geld dan naar de grote gemeenten gaat. Veel gemeenten geven aan dit niet eerlijk te vinden. Zij dienen daarom een resolutie in bij het congres van de Vereniging Nederlandse Gemeenten waarin zij oproepen om gemeenten niet tegen elkaar uit te spelen.

Het initiatief voor de resolutie is genomen door wethouder Jelle Beemsterboer van de gemeente Schagen: “Alle gemeenten, klein en groot, kampen met financiële tekorten voor de Jeugdzorg en de WMO. Dat de minister nu overweegt om kleine gemeenten in meer problemen te brengen om grote gemeenten te helpen voelt heel oneerlijk. Dat er zoveel gemeenten meedoen met de resolutie onderstreept het belang van voldoende middelen voor de zorgtaken van alle gemeenten.”

Over de resolutie zal gestemd worden op het congres van de Vereniging Nederlandse Gemeenten dat gehouden wordt op 25 september.

Herverdeling sociaal domein

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info