KWF opbrengst

Hierbij wil ik de collectanten en de dorpsgenoten die een bijdrage hebben geleverd aan de collecte van het KWF heel hartelijk bedanken.
We hebben met elkaar 1643,35 euro opgehaald.
Waarin een klein dorp groot kan zijn!

Hartelijke groeten
Jane Molenaar
(coördinator)

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info